Regeringscrisis St. Eustatius afgeronde kwestie voor minister SpiesVRIJDAG, 29 JUNI 2012

DEN HAAG — De bestuurscrisis, die zich begin dit jaar voordeed op St. Eustatius, is een afgeronde kwestie voor demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Er was misschien wel frictie naar de letter van de Wet Openbare Lichamen BES, maar ik heb begrip voor de wijze waarop de gezaghebber gehandeld heeft”, zei Spies gisteren.

Verschillende Tweede Kamerleden vroeger gisteren opheldering over de kwestie, die draait om het optreden van gezaghebber Gerald Berkel in januari. Nadat Reginald Zaandam van de UPC zijn steun aan de coalitie had ingetrokken, dienden de gedeputeerden Clyde van Putten (PLP) en Koert Kerkhoff (STEP) hun ontslag in. Volgens Kerkhoff hadden hij en Van Putten aan moeten blijven tot de Eilandsraad hun ontslag had goedgekeurd, maar mochten ze geen vergaderingen meer bijwonen van Berkel, die tevens alle communicatie over NuStar naar zich toetrok. De gezaghebber ontbond bovendien een contract met een duurbetaalde adviseur van het Bestuurscollege. Kerkhoff deed zijn beklag bij Spies.

PVV-Tweede Kamerlid Eric Lucassen omschreef de gebeurtenissen als een ‘kleine staatsgreep’ en Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Martijn van Dam (PvdA) en Cynthia Ortega-Martijn (Christen Unie) vroegen zich af of Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte wel voldoende betrokken was. “Hoe kan het dat we pas een ambtsbericht krijgen, nadat minister Spies daarom verzocht heeft”, zei Ortega-Martijn.

Spies antwoordde dat ze door zowel Berkel, Stolte als Kerkhoff werd ingelicht over de kwestie bij haar eerste bezoek aan de eilanden. Naar aanleiding van die gesprekken en de brief van Kerkhoff, besloot ze om Stolte opdracht te geven voor een formeel onderzoek en een ambtsbericht, zodat duidelijk zou worden hoe het proces is verlopen. “Al met al waren er dingen die misschien schuurden tegen de WOL-BES, maar als je ziet waar de gezaghebber zich voor geplaatst zag, dan denk ik dat burgemeesters in Nederland hetzelfde hadden gedaan. Ik beschouw de kwestie als afgerond.” Het contract met de adviseur van het Bestuurscollege (BC) had misschien niet ontbonden mogen worden, maar die fout is rechtgezet en de reglementen zijn aangepast door het BC. De vergoeding van 12.000 dollar per maand voor de adviseur noemde Spies hoog, maar ze zei dat het aan de Eilandsraad is om daar vragen over te stellen en aan het BC om dergelijke uitgaven te verantwoorden. Onder het nieuwe BC is er van dergelijke bedragen bovendien geen sprake meer.

Bas Jan van Bochove van het CDA stelde voor om de kennis over bestuurlijke procedures en regels te verhogen. Ook in Nederland worden gemeenteraadsleden en wethouders bijgeschoold, zei hij. Spies zei daarop dat voormalig minister Piet Hein Donner drie miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten verschillende scholingsprogramma’s heeft.

Met betrekking tot NuStar herhaalde de minister tot slot dat de uitbreiding van de baan is, maar dat het Bestuurscollege nog wel probeert om de gemaakte kosten op het bedrijf te verhalen. “Ik heb hen daartoe aangespoord.”3 JULI 2012

AD 03.07.12 II