Regering kort op begroting Algemene Rekenkamer CuraçaoZATERDAG, 30 JUNI 2012

WILLEMSTAD — De leiding van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is niet te spreken over het feit dat de regering voor 2012 haar bijdrage aan het instituut voor apparaatkosten met 90.460 gulden heeft verlaagd. In een brandbrief aan de regering, waarvan een kopie naar de Staten is verstuurd, hekelt ARC-bestuursvoorzitter Frederik Breeveld het feit dat deze verlaging zonder enig overleg is doorgevoerd.

De verlaging staat vermeld in de eerste suppletoire begroting van het land Curaçao voor 2012. De ARC stelt het afkeurenswaardig te vinden dat de verlaging zonder enig overleg met de Kamer zelf in de begroting is opgenomen. “Beseft moet worden dat in artikel 49 van de landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao bepaald wordt dat ‘in overeenstemming met Algemene Rekenkamer en de betrokken minister stellen de Staten de Algemene Rekenkamer faciliteiten beschikbaar voor een goed onafhankelijk functioneren’”. Deze bepaling geeft volgens Breedijk aan dat er overleg geboden is wanneer het gaat om verlaging van de begroting van de ARC.3 JULI 2012

AD 03.07.12 I