RED wil regering weg hebben

10 januari 2017

Oranjestad - RED Democratico, de partij ooit opgericht door pastor Rudy Lampe, steunt een handtekeningenactie om de regering te dwingen tot aftreden. Er zouden al duizenden mensen hun handtekening hebben gezet onder het verzoek aan de regering om een referendum te organiseren. RED wil naar het model van Venezuela het mandaat van de AVP om Aruba te besturen, door de bevolking laten beoordelen. Als er voldoende stemmen zijn, zou de regering moeten aftreden en de regeerperiode vol laten maken door een zakenk binet dat alleen de lopende zaken mag afhandelen.

Volgens RED is er teveel gedoe binnen de regeringspartij en kan die niet langer op de steun van de meerderheid van de bevolking rekenen. Fundacion Nos ta Aruba, een stichting gelieerd aan onder andere RED Democratico, heeft verschillende politieke partijen benaderd met het verzoek zich achter het initiatief te scharen. RED tekende onmiddellijk. De witte partij staat bekend om het gedachtengoed dat belangrijke politieke beslissingen pas genomen mogen worden na een volksraadpleging via een referendum. Een wetsvoorstel om dit via een wijziging van de grondwet mogelijk te maken, kon echter niet op een meerderheid van de Staten rekenen. De twee grote partijen MEP en AVP zagen er niets in.

Lampe was in zijn tijd als Statenlid groot voorvechter van een wet op de partijfinanciering. Daarnaast vroeg hij steun voor het verantwoordelijk stellen van bewindslieden voor financiële transacties. Deze voorstellen haalden destijds geen meerderheid, omdat regeringspartij MEP zich verzette. De gele partij heeft ze recentelijk weer van stal gehaald. RED doet in september mee aan de verkiezingen, met als belangrijkste agendapunt een nieuw stelsel voor het stemgedrag van de Staten van Aruba. Via een digitaal systeem zou iedere burger rechtstreeks mee kunnen stemmen over elk onderwerp dat ter stemming komt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao