‘Rechter mag geen rekening houden met gevoelens samenleving’

01/02/2017

PARAMARIBO - De Krijgsraad had geen andere keus dan het Decemberstrafproces voort te zetten. Dit zegt de Deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath. Hij onderstreept dat een rechter ongeacht eventuele afwijkende meningen in de samenleving verplicht is een beslissing te nemen, die gebaseerd is op de Surinaamse wetgeving.

"De rechter mag geen rekening houden met gevoelens in de samenleving. De rechter heeft die keuzevrijheid niet." Monorath illustreert dit met een voorbeeld van een situatie waarbij een rechter getuige is geweest van een strafbaar feit en de zaak te zijner tijd onder de hamer krijgt. Voor de rechter is het verboden zijn waarneming als bewijs te gebruiken. Hij mag bij zijn oordeel slechts gebruik maken van het bewijs dat ter terechtzitting is overlegd en mag het niet zelfstandig aanvullen met zijn waarneming.

De beslissing van de Krijgsraad om de rechtszaak normaal voort te zetten, was volgens de advocaat enorm belangrijk voor de rechtsstaat, "zowel nationaal als internationaal". Hij zegt dat de Orde daarom verheugd is met dit besluit.

Monorath onderstreept overigens dat een eventuele veroordeling van hoofdverdachte Desi Bouterse tot een celstraf niet meteen tot uitvoer zou kunnen worden gebracht. Dit zou pas kunnen plaatsvinden nadat hij president af is. Hij benadrukt dat er ook nog voldoende rechtsmiddelen zijn om een eventuele veroordeling aan te vechten en noemt noemt de mogelijkheid van hoger beroep. Het eindoordeel in het Decemberstrafproces nog steeds alle kanten kan uitgaan.

Bron: de Ware Tijd, Suriname