Rechter Aruba bekijkt zelf situatie in cellenWOENSDAG, 22 AUGUSTUS 2012

SAN NICOLAS — Er zijn wel veranderingen in gevangenis KIA aangebracht, maar nog steeds niet afdoende. Dat blijkt na de behandeling gisteren van de zaak van de twaalf gedetineerden tegen de overheid over de leefbaarheid in de gevangenis. Rechter Jack Verhoeven kon dit met eigen ogen zien; de zaak was namelijk in het KIA en er werd ook tijd gemaakt voor een rondgang door het complex.

Deze zaak heeft plaats in een van de personeelskantines. De gedetineerden waaronder elf mannen en een vrouw zitten geboeid op stoelen, opgesteld in twee rijen, voor de rechter. Daarachter de advocaten waaronder Annemarie Verblackt en Milko Baiz, als vertegenwoordigers van het Land Aruba en Jeannice Scheper en Rossi Marchena als vertegenwoordigers van de gedetineerden. Vanuit KIA is managementlid Fred Wijenberg aanwezig. De zaal is aardig gevuld, niet zo zeer met publiek, maar vooral door de aanwezigheid van een groot aantal bewakers.

Advocaat Scheper vat het 35 pagina’s tellende verzoekschrift samen. De strekking hiervan is nog steeds dat het KIA niet voldoet aan de gestelde normen, ondanks het eerdere vonnis van het Hof. Hierbij wijst ze herhaaldelijk op de vervolgrapportage uit 2010 van het onderzoek in hoeverre de aanbevelingen van het anti-foltercomité CPT van de Europese Unie zijn uitgevoerd om de situatie in de gevangenis te verbeteren.

Verblackt verweert zich namens de overheid door te stellen dat er juist wel verbeteringen zijn doorgevoerd en daaraan nog hard wordt gewerkt. Sommige eisen van de gedetineerden zijn volgens haar echter niet uitvoerbaar vanwege de veiligheid in het complex. De gedetineerden willen bijvoorbeeld meer privacy als zij naar het toilet gaan in de cel. Zij zouden graag een betere afscheiding geplaatst zien, bijvoorbeeld een deur.

Kijkje cellen

Rechter Verhoeven bekijkt na dit aangehoord te hebben zelf de situatie in de cellen en recreatieruimtes. De pers mag niet mee. De rechter geeft bij terugkomst aan dat hij zich kan voorstellen dat het geen pretje is om in dit complex te verblijven. Maar dat hij daar in dit geval niet naar kijkt, maar vooral kijkt of het voldoet aan alle normen. Ook zegt hij het goed te vinden dat de gedetineerden aangeven dat KIA zich aan de wet moet houden. “Het is goed te horen dat u zich daarvan bewust bent. Ik hoop dan ook dat u dat ook doet in de toekomst, u houden aan de wet.”

Dialoog

Daarna neemt Verhoeven ruimschoots de tijd voor het horen van de gedetineerden. Dit leidt tot een dialoog waar Wijenberg, lid management KIA, aan deel neemt. Hij geeft aan dat er sinds zijn komst in maart dit jaar al heel wat in gang is gezet. Hierbij noemt hij onder andere de uitbreiding van het managementteam met binnenkort een manager gedetineerdenzorg, het uitvoeringsplan dat inmiddels bij de ministerraad ligt en de komst van nieuw personeel. Hij hoopt dat het nieuwe management en de commissie van gedetineerden straks samen goede afspraken kunnen maken. “Maar ik ben hierbij wel afhankelijk van beschikbare financiën en de toestemming van de minister.” Als Verhoeven de zitting wil afsluiten, geeft een van de gedetineerden de rechter nog een boodschap mee: “Laat de politiek de uitspraak niet beïnvloeden.” Verhoeven antwoordt dat hij als rechter onafhankelijk is en in deze ‘complexe’ zaak over drie weken ook een ‘onafhankelijke beslissing’ zal nemen