Rapport algemeen pensioen klaar op CuracaoZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het voorlopige rapport over invoering van een algemene pensioenregeling is klaar. Donderdag werd het officieel overhandigd aan minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman (MAN). Het rapport is onder leiding van Victor Monk, sector directeur Sociale Zaken, opgesteld.

Na het gebruikelijke traject van de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies, die zich over het rapport moeten buigen, hoopt de minister dat de algemene pensioenregeling in januari volgend jaar al ingevoerd kan worden. Mocht Koeiman onverhoopt na de verkiezingen niet terugkeren, dan hoopt hij tevens dat zijn opvolger het rapport ook zal oppakken.

Een algemene pensioenregeling, waarin mensen een pensioen opbouwen als ze werken, is nodig omdat de huidige AOV onder druk staat. De AOV is voor mensen die 60 zijn, straks 65 met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar dat bedrag is te laag om rustig van te kunnen leven. Veel 60-plussers moeten daarom noodgedwongen bijwerken. Ook wordt door de toegenomen vergrijzing een veel groter beroep gedaan op het AOV-fonds. Momenteel is eenderde van de bevolking afhankelijk van alleen een AOV-uitkering. Met een algemene pensioenregeling wordt er gespaard voor een aanvullend pensioen, bovenop de AOV.