Raad van State behandelt Curaçaos bezwaar tegen aanwijzingWOENSDAG, 12 SEPTEMBER 2012

DEN HAAG — De Raad van State in Den Haag behandelt op vrijdag 21 september het bezwaar van de Curaçaose regering tegen de aanwijzing door de Rijksministerraad. Zowel de regering van Curaçao als de Rijksministerraad is uitgenodigd om respectievelijk hun bezwaar tegen en een pleidooi voor de aanwijzing toe te lichten tijdens een openbare hoorzitting.

De Raad van State heeft tevens een bijzondere commissie benoemd om het besluit van de Raad van State voor te bereiden. In de commissie zitten de Curaçaoënaar Robert Vornis, Jaap Polak, Jan Kees Wiebenga, Hans Borstlap en Kees Schuyt.

De Rijksministerraad gaf de aanwijzing op vrijdag 13 juli omdat de begroting voor 2012 niet voldeed aan de eisen in de Rijkswet Financieel Toezicht en aanbevelingen van het College financieel toezicht (Cft). De Curaçaose regering is van mening dat de Rijksministerraad zich te veel bevoegdheden heeft toegeëigend, dat de aanbevelingen van het Cft al werden opgevolgd en dat de aanwijzing bovendien schade veroorzaakt omdat de eisen het dagelijks bestuur onmogelijk maken.

Het verzoek van de regering om de aanwijzing op te schorten werd echter vorige maand afgewezen. De Raad van State oordeelde dat verder uitstel mogelijk tot onherstelbare schade zou zorgen. Curaçao mocht daarom tekorten niet compenseren met het eigen vermogen, maar moest op 1 september met een besluit over concrete maatregelen de begroting in balans brengen. De Raad van State verklaarde verder te weinig informatie te hebben over de schade die volgens de Curaçaose regering veroorzaakt wordt door de vacaturestop en een verbod op nieuwe verplichtingen. Ook op dat punt werd de aanwijzing daarom niet uitgesteld of gewijzigd.

De aanwijzing komt ook aanstaande vrijdag aan de orde bij de Rijksministerraad. Tijdens de vergadering zal de Rijksministerraad aan de hand van de bevindingen van het Cft beoordelen of de Curaçaose regering op 1 september een evenwichtige begroting had en daarmee voldeed aan de gestelde eisen. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde eerder deze week niet vooruitlopen op de vergadering.