Raad van Advies kritisch over Curaçaose Wet Kasregistratie06 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD - Het aanvullende Besluit Kasregistratiesysteem, behorende bij de Landsverordening belastingvoorziening 2011 is gereed en door de Raad van Advies beoordeeld.

AD 06.11.12