Quick scan bij Curacaos ministerie van GezondheidVRIJDAG, 05 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Interim-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Stanley Bodok wil een quick scan bij het ministerie van GMN laten uitvoeren. Dat bevestigt Bodok tegenover de Amigoe. Hij hoopt zo inzicht te krijgen in de maatregelen die genomen moeten worden om het ambtenarenapparaat zodanig in te richten, dat zijn opvolger de nodige ondersteuning krijgt om te kunnen functioneren.

Volgens Bodok waren er voor de oprichting van het land Curaçao bouwstenen aanwezig om het nieuwe ambtenarenapparaat in te richten. De nieuwe organisatie zou bestaan uit ambtenaren die voorheen bij het land de Nederlandse Antillen of het Eilandgebied Curaçao werkten. Daarvoor lag een businessplan op tafel, waarin de verschillende taken van de gezondheidsdiensten en het ministerie van GMN tot in de finesses waren uitgewerkt. Bodok, die uit de gezondheidssector komt, was bekend met die plannen. Wat hij bij zijn eerste kennismaking aantrof heeft hem doen beslissen om zo snel mogelijk een ‘röntgenfoto’ te maken van de situatie. Zo wil hij de noodzakelijke maatregelen in kaart brengen die ingevoerd moeten worden, zodat zijn opvolger met een werkbaar ambtenarenapparaat kan beginnen.

Zijn ambtsperiode is te kort om met ambitieuze projecten te komen. De quick scan van het ministerie van GMN en het creëren van een platform voor een maatschappelijke dialoog over de invoering van de basisverzekering ziektekosten zijn op dit moment de twee punten waar hij de meeste prioriteit aan geeft.

Met name de groep gepensioneerden heeft kritiek op het wetsvoorstel voor de basisverzekering ziektekosten. Volgens het wetsvoorstel moeten ouderen maandelijks 12 procent premie betalen. Dat is het volle pond. Bij werkenden betaalt de werkgever een deel (9 procent) en de werknemer de rest (3 procent). Bodok: “Uit de Statenvergadering met de belangenverenigingen van gepensioneerden bleek dat er ook in de Staten weinig steun is voor het wetsvoorstel.” De Staten vergaderden in augustus met de groepen. Vanuit de verschillende fracties was er kritiek te horen op het voorstel. De premie van 12 procent vonden de meeste Statenleden ‘ongelooflijk hoog’. Ook het feit dat de partner van de verzekerde straks eveneens 12 procent moet gaan betalen, vond de meerderheid ‘onacceptabel’.

Bodok breekt een lans voor meer dialoog. “Samen moet er gekeken worden hoe we de pijn van een deel van de bevolking weg kunnen nemen. Als er geen draagvlak is dan kun je niets uitvoeren of in ieder geval niet duurzaam uitvoeren. De interim-premier zei dat de pijn eerlijk verdeeld moet worden. Wellicht kunnen we in de setting van een nationale dialoog meer draagvlak voor het voorstel creëren.”