PVF-voorzitter ziet rijstsector weer bloeien

05/03/2017

NIEUW NICKERIE - Door betere afzetmogelijkheden van rijst liggen er in de schuren geen grote voorraden meer. Daarom mag worden verwacht, dat de boeren dit seizoen betere padieprijzen zullen ontvangen. Dit zou een belangrijke stimulans kunnen zijn, om vanaf het komende seizoen meer in te zaaien”, zegt Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF).

De politicus verwacht dat de rijstproductie zal toenemen. Dit zou betekenen dat het totale inzaaiareaal van rond de 60.000 hectare, zoals dat bestond in 2014 en 2015, kan worden hersteld en volgend jaar zelfs kan worden uitgebreid naar 65.000 hectare. Dit zou mogelijk zijn door investeringen in het pompgemaal van Wageningen. Vanwege de daling van de padieprijzen vanaf het najaar van 2015 en de late uitbetaling door sommige opkopers, nam vorig jaar de inzaai af met ongeveer 6000 ha ten opzichte van het jaar daarvoor.

Door de devaluatie van de Surinaamse dollar en de relatief gunstige rijstprijzen in het buitenland is export aantrekkelijker geworden. De lage export van 71.000 ton in 2015 werd daardoor het jaar daarop goed gemaakt. Jairam zegt dat met een effectief hervormingsplan van de economie de extra winsten uit export als gevolg van de devaluatie worden gebruikt voor productie verhogende maatregelen. Hiermee kan worden bijgedragen aan herstel van de koopkracht. De voorzieningen daarvoor ontbreken echter.

Als de regering wil dat de rijstproductie moet worden opgevoerd, zal ze moeten meewerken aan ordening van de sector en vernieuwing van rijstinstituten. De sector zou volgens Jairam in samenspraak met de overheid minimum exportprijzen moeten vaststellen, op basis van de omstandigheden en ontwikkelingen. Hij pleit voor hervorming van de agrarische sector en bescherming van kleine boeren in de geliberaliseerde landbouwmarkt, maar ook moeten monopolie en oligopolie worden bestreden in de agroketen om een duurzame agrarische en rurale ontwikkeling te garanderen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname