Psychiatrische zorg zit financieel klem

1 februari 2017

Willemstad - De forensisch psychiatrische zorg op Curaçao zit financieel klem. De Capriles Kliniek luidt al jaren tevergeefs de noodklok wegens een schuld van inmiddels ruim 18 miljoen gulden, ontstaan op het moment dat de kliniek een overheidsstichting werd. De directie is opnieuw in overleg met de overheid.

Verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito is niet bereikbaar voor commentaar. Voor zo lang het overleg met de overheid duurt, wil Capriles-directeur Waldi Oostburg ook geen commentaar geven. Uit stukken waarover deze krant beschikt, blijkt dat op 30 augustus vorig jaar een oplossing voor de financiële nood van de kliniek is gepresenteerd door ex-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Siegfried Victorina (PS).

Gebleken was, dat de Capriles Kliniek niet alleen schulden heeft, maar ook een uitstaande vordering van 3,3 miljoen gulden op het ministerie van Justitie. Op basis van de analyse die hij door adviseurs liet maken, stelde Victorina voor dat de SVB, het ministerie van Justitie en Capriles gezamenlijk de oude en nieuwe facturen controleren, waarbij de SVB de goedgekeurde facturen doorstuurt naar het ministerie van Justitie voor betaalbaarstelling door het ministerie van Financiën.

Tevens zou voor de duur van vier maanden een werkgroep wetgevingstraject psychiatrischeen verslavingszorg worden ingesteld. Deze werkgroep moest nagaan hoe de wetgeving is geregeld voor medische zorg van curatele, vonnis en gedwongen opname van psychiatrische patiënten (KZ-verklaring) en het daarmee samenhangende vergoedingssysteem. Onderzocht diende te worden welke aanpassing in bestaande wetge- ving of welke nieuwe wetgeving nodig is. Aan Capriles zou met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 een vast budget worden toegekend voor de duur van zes maanden.

Victorina schrijft dit in een brief aan voormalig ministers Nelson Navarro (Justitie) en José Jardim (Financiën). De voorgestelde maatregelen zijn niet uitgevoerd. Vorig jaar heeft het APC een beslag van 2,5 miljoen gulden laten leggen op de gelden die de kliniek van de SVB ontvangt. Het pensioenfonds heeft in totaal 6,4 miljoen tegoed van de Capriles Kliniek. De rechtszaak die het APC aanspande is door het pensioenfonds in hoger beroep gewonnen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao