PS, MFK en MAN bereid verder te regeren na verkiezingen op CuracaoZATERDAG, 20 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Pueblo Soberano (PS) van partijleider Helmin Wiels is de grote winnaar van de verkiezingen op Curaçao. PS heeft volgens de voorlopige uitslagen 19.716 stemmen behaald, goed voor 5 zetels. Samen met de MFK (5 zetels) en de MAN (2 zetels) heeft de coalitie van deze drie partijen een meerderheid van 12 van de 21 zetels in de Staten. Bij de laatste verkiezingen konden zij nog op 11 zetels steunen. De drie partijen gaven gisteravond al aan dat zij bereid zijn om hun samenwerking in de komende vier jaar voort te zetten. Grote verliezers van de avond waren de PAR, die haar zetelaantal gehalveerd zag, en de FOL, die werd weggevaagd. Opvallend was de opkomst van PAIS, vanuit het niets naar vier zetels.

PS-leider Helmin Wiels benadrukte gisteravond dat hij bereid is om de coalitie met MFK en MAN voort te zetten, maar dan wel onder zijn voorwaarden. “Wij vormen de coalitie om voor het volk te werken en niet om onze zakken te vullen.” De MFK is niet meer de grootste partij binnen de coalitie. De partij behaalde 18.441 stemmen, goed voor 5 zetels. Ook MFK-partijleider Gerrit Schotte, die in de afgelopen periode veel kritiek heeft gekregen, gaf aan voorstander te zijn van een hernieuwde samenwerking met de PS en MAN: “We hebben veel aanvallen van zowel binnen als buiten de coalitie moeten verdragen. Als we met dezelfde coalitie de komende vier jaar verder willen gaan dan moet er gewerkt worden aan echte, waarachtige eenheid.”

Dat de partijen weer gaan samenwerken lijkt logisch, gezien de verkiezingsuitslag. De PS heeft zich altijd verzet tegen samenwerking met de PAR. Eerder deze week gaf ook Schotte aan grote twijfels te hebben over samenwerking met de PAR. Terwijl gisteren MAN-leider Charles Cooper, wiens partij gisteren 8.297 stemmen behaalde, goed voor 2 zetels, aangaf met geen van de partijen te willen samenwerken die hebben meegewerkt om een interim-kabinet op het eiland te installeren. Dit sluit sowieso samenwerking met de PAR en PNP uit.

De PAR was gisteren de grote verliezer. Behaalde de PAR in 2010 nog 8 zetels, gisteren daalde dit aantal naar 4 aan de hand van 17.149 stemmen. Ter vergelijking: in 2010 kreeg de partij nog 22.474 stemmen. De klap kwam hard aan bij de gele partij. Ook voor de FOL was er gisteren niets te vieren. De oranje partij verloor haar enige zetel in de Staten en bleef op slechts 1.793 stemmen steken. Voor partijleider Anthony Godett was dit aanleiding om per onmiddellijk zijn afscheid van de politiek bekend te maken.

PAIS verrassing

Grote verrassing van de avond was PAIS van partijleider Alex Rosaria. PAIS kwam vanuit het niets tot 4 zetels. Twee jaar terug, bij haar eerste deelname aan een verkiezing, bleef de partij nog op nul zetels steken aan de hand van 2202 stemmen, gisteren steeg dit aantal naar 15.395 stemmen. PAIS-leider Rosaria verklaarde dat zijn partij bereid is om met iedereen om de tafel te zitten, maar dat PAIS veel belang hecht aan de screening van kandidaat-ministers. De partij heeft volgens Rosaria veel capabele kandidaten, die ministersposten zouden kunnen bekleden.

PNP is de laatste partij die gisteren een zetel wist te behalen. De groene partij onder leiding van Humphrey Davelaar behield hiermee haar ene zetel in de Staten. De partij zag wel haar aantal stemmen groeien van 4.588 naar 5.136. Opkomst zeer hoog

Van de 116.857 kiesgerechtigden hebben gisteren 87.058 mensen van hun kiesrecht gebruikgemaakt. Dit komt neer op een zeer hoog opkomstpercentage van 74,5 procent. Ter vergelijking: in augustus 2010, bij de vorige verkiezingen op Curaçao, gingen er 74.340 van de 114.828 mensen stemmen, wat neerkwam op 65,8 procent. Vergeleken met 2010 hebben 12.718 meer mensen van hun kiesrecht gebruikgemaakt. De kiesdeler bij de verkiezingen van gisteren bedroeg 4145. Twee jaar terug bedroeg die nog 3540. Gisteren waren er 370 blanco stemmen.