Proces-verbaal bij gebruik mobiele telefoon in stemhokje op CuracaoDINSDAG, 09 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Het gebruik van mobiele telefoons in het stemlokaal is bij de komende verkiezingen op 19 oktober niet toegestaan. Dat zegt voorzitter van het Hoofdstembureau Geomaly Martes. Het is niet verboden om een mobieltje bij je te hebben, maar bellen, sms’en en foto’s maken is niet toegestaan. Doet een kiezer dat toch, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Het is nog onbekend of er ook een boete of andere sancties volgen bij overtreding.

Mobiele telefoons worden niet afgepakt, noch ingezameld, zegt Martes. “Dat kan niet. Er is geen wet die ons die bevoegdheid geeft.” De maatregel is dus een ordemaatregel. Dat betekent dat de personen van het stembureau hierop toezicht zullen houden. Ook zal er in aanloop naar de verkiezingen duidelijk worden gecommuniceerd wat wel en niet is toegestaan. Ook op de dag zelf zal er duidelijk bij de ingang van de stemlokalen worden aangeven dat mobiele telefoons opgeborgen moeten blijven. “Mensen die telefoneren worden erop gewezen om dat buiten te doen”, zegt Martes.

Ook het maken van foto’s en beelden in het stemhok is ten strengste verboden. Vanwege het recht op privacy kunnen leden van het stembureau niet van dichtbij controleren of kiezers, nadat ze het stembiljet hebben ingevuld, een foto maken. Maar als de overtreding toch wordt opgemerkt, dan zal de voorzitter van het stembureau in de eerste plaats een proces-verbaal opstellen. De stem zelf zal, als er niets aan mankeert, niet ongeldig worden verklaard. “We zijn nu aan het onderzoeken of we een boete kunnen opleggen. Juristen zijn aan het nakijken of het mogelijk is binnen de huidige bepaling”, zegt Martes. Dat zou betekenen dat er geen specifieke wet of specifiek besluit hierover nodig is, wat gunstig is daar de verkiezingen in aantocht zijn.

Aanleiding voor de ordemaatregel is de negatieve ervaringen met persfotografen. Zonder toestemming maken zij foto’s binnen het stemlokaal. “Bij de voorverkiezingen van 7 en 8 september was dit ook het onderwerp van gesprek”, legt Martes uit. De noodzaak van de ordemaatregel is versterkt door de aanhoudende geruchten over het kopen van stemmen door politieke partijen. Sommige partijen zouden 100 gulden geven als een kiezer een foto kan tonen met bewijs dat deze op hen heeft gestemd. Daarom doet het Hoofdstembureau ook een oproep aan de bevolking om zich niet onder druk te laten zetten. “Stemmen doe je in het geheim. Je moet je stem uitbrengen op basis van de partij waarvan je denkt dat deze je land vooruit gaat helpen en niet op basis van de vergoeding die je krijgt”, zegt Martes. Maar alleen deze boodschap verkondigen is volgens hem niet voldoende. Daarom is de ordemaatregel aangekondigd.