Problemen rechterlijke macht ‘ondermijnen Surinaamse samenleving’

30/11/13

PARAMARIBO - De problemen waar de rechterlijke macht momenteel mee kampt kunnen grote nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de Surinaamse samenleving. Rechters hebben immers een belangrijke taak bij het bewaken van de orde in de samenleving. Dat zegt Hans Lim A Po, jurist en oprichter en directeur van het FHR Lim A Po Institute for Social Studies, in gesprek met de Ware Tijd.

"Behalve dat rechters zorgen voor de rechtszekerheid van individuele burgers, hebben zij een belangrijke taak bij het bewaken en vaststellen van waarden en normen in de samenleving. En dan bedoel ik normen die de rechtvaardigheid binnen de samenleving moeten waarborgen", aldus Lim A Po.

De berichten die de laatste weken naar buiten zijn gekomen over de problemen die binnen de rechterlijke macht baren Lim A Po ernstige zorgen. Zowel advocaten als rechters hebben aan de bel getrokken over het tekort aan rechters dat grote achterstanden tot gevolg heeft. "Als deskundigheid, objectiviteit, effectiviteit of integriteit van de rechterlijke macht in de samenleving ter discussie komen, en we zien dat dit nu het geval is, staat de rechtsstaat op het spel en is de kwaliteit van onze samenleving ernstig in gevaar", aldus Lim A Po.

''Behalve respect van de overheid voor het recht van meningsuiting en van andere fundamentele mensenrechten is noodzakelijk dat er ook effectieve mogelijkheden zijn om je recht bij de rechter te halen. En die dreigen ons nu te ontvallen'', waarschuwt Lim A Po.

Bron: de Ware Tijd, Suriname