Probleem zelfdoding ontbeert structurele aanpak in Suriname

DE WARE TIJD:

11/09/2012

Paramaribo - Er moet op nationaal niveau worden nagedacht over een protocol dat het probleem van zelfdoding het hoofd kan bieden. Dat is één van de conclusies uit het onderzoeksrapport van vier studenten uit Nederland. De onderzoeksgroep bestond uit Hindostaanse mannen en vrouwen in de leeftijdsklasse 15 tot en met 35 jaar woonachtig in Paramaribo en Den Haag. “Er moet een nationale structurele aanpak komen”, benadrukte de voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen gisteren op Wereld Suïcide Preventiedag.

In de ballroom van Torarica zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de media.

Merrel Baarda, Sharon Koning, Irawati Raksowidjojo en Bianca Smith hebben het probleem in Suriname (Nickerie) en Nederland (Den Haag) met elkaar vergeleken. Gebleken is dat Nederland stappen verder is als het gaat om nazorg. Een van de harde conclusies uit het onderzoek is dat de hulpverlening in Nickerie gefaald heeft. Verbazingwekkend is dat professionele hulp na een poging tot zelfdoding weinig tot helemaal niet aanwezig is. “Bij opname was er niet altijd sprake van een consult met een psycholoog of maatschappelijk werker. Rapportages waren heel summier en bestaan maar uit enkele regels die beschrijven waarom over gegaan is tot de daad.”
Oorzaken

Als eerste oorzaak die er mogelijk toe kan leiden dat Hindostanen vroegtijdig een eind maken aan hun leven noemen de studenten cultuur. “De Hindostaanse bevolking hecht veel waarde aan een carrière en een gezin stichten. En als dit niet haalbaar blijkt, kan het een bepaalde druk vormen waardoor ze uiteindelijk besluit over te gaan tot deze daad.” Gearrangeerde huwelijken en de invloed van Bollywoodfilms waarbij liefde centraal staat, worden ook tot de oorzaken gerekend.

Aanbevelingen

Er moeten psychiaters worden aangesteld in het Streekziekenhuis Nickerie, bevelen de studenten onder andere aan. Ook het introduceren van digitale hulpverlening, waarbij men in contact kan treden met deskundigen, is volgens de onderzoekers een pre.

Daarnaast zien zij graag dat er opleidingen in Nickerie komen voor gezondheidswerkers. “Zo alleen kunnen we het probleem oplossen”, weet Mungra zeker. Binnenkort komt er een documentaire over zelfdoding die inzicht moet geven in de structurele oplossing.