Prijzen op Curacao blijven stijgen

10-12-13

CURAÇAO – De prijzen op Curaçao zijn in oktober 2013 0,3 hoger dan in september. In het afgelopen jaar tot en met oktober 2013 namen de prijzen met 1,6 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral het duurder worden van elektriciteit (+6 procent) en water (+10 procent) hadden veel invloed op het prijspeil. Voornamelijk hierdoor werd de bestedingscategorie Wonen 1,8 procent duurder. Prijsdalingen deden zich ook voor. Alle voedingsgroepen daalden. De productgroep aardappelen, groenten en fruit daalde het hardst: 3,8 procent. Het resultaat van de geschetste prijsontwikkeling is dat de bestedingscategorie Voeding 1,3 procent goedkoper werd.

Overig
De prijsontwikkeling van de overige bestedingscategorieën schommelde minder. Dranken en rookwaren stegen met 1,2 procent evenals de categorie Vervoer en communicatie (0,6 procent). Kleding en schoeisel daalde met 1,8 procent, net als de restcategorie Overig (0,5 procent). Recreatie, educatie en ontwikkeling, Gezondheidszorg en Woninginrichting & huisraad veranderden vrijwel niet.

Inflatie
Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand oktober 2013 van 121,2 naar 121,6 gestegen ten opzichte van september 2013. Het consumentenprijsindexcijfer van oktober 2013 was gelijk aan die van oktober 2012, namelijk 121,6. Dit cijfer geeft weer dat de maand oktober van dit jaar even duur was als de maand oktober van vorig jaar. De inflatie op Curaçao vertoont dit jaar tot nu toe een dalende trend. Het inflatieniveau is sinds maart en april 2010 niet meer zo laag geweest als in oktober (1,6%) jongstleden.

Bron: Versgeperst, Curacao