Presentatie van factsheet drop-outs

17 januari 2017

Willemstad - Het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft, in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), alle feiten omtrent schooldrop-outs op Curaçao in een overzichtelijke factsheet op een rij gezet.

Tijdens het maandelijkse schoolbesturenoverleg heeft het onderzoeksteam van het actieprogramma deze factsheet aan alle schoolbesturen gepresenteerd. Daarnaast heeft het onderzoeksteam een terugkoppeling gegeven over de Jeugdmonitor die op 19 scholen is uitgevoerd.

De demografische gegevens van de Jeugdmonitor per school worden binnenkort ook overhandigd aan alle deelnemende scholen. ,,Een belangrijk uitgangspunt van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020, onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling, is gefundeerd werken op basis van geverifieerde data. Bestaande kennis en informatie over jeugdontwikkeling wordt door het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling verzameld en geanalyseerd en gedeeld met relevante spelers in het veld en het algemene publiek.

In dit kader is er een terugkoppeling georganiseerd met de schoolbesturen”, aldus het onderzoeksteam. Dat vervolgt met: ,,Het begrip dropout wordt vaak aangehaald op Curaçao, maar waarom en wie allemaal tot deze groep behoren, en om hoeveel jongeren het gaat, is niet altijd duidelijk.” Volgens het team is de reden hiervoor dat er verschillende definities worden gehanteerd, waardoor er ook grote verschillen zijn in de percentages en exacte aantallen.

Om deze ingewikkelde problematiek inzichtelijker te maken, heeft het onderzoeksteam van het actieprogramma deze feiten op een rij gezet. Verder hebben de leden van de Kennisbank Jeugdontwikkeling de schoolbesturen geïnformeerd over andere publicaties, zoals de factsheets over jeugdwerkloosheid en over licht ver- standelijk beperkingen. Deze factsheets staan op de kennisbank van Desaroyo di Hubentut en kunnen door iedereen worden gedownload.

,,Tijdens het schoolbesturenoverleg kwam de voortgang van de Jeugdmonitor ook aan bod. De Jeugdmonitor is in 2016 afgenomen op diverse scholen van de Dienst Openbare Scholen (DOS), het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO). De Jeugdmonitor brengt in kaart hoe het met de ontwikkeling van kinderen en jongeren op Curaçao gaat en waar extra aandacht nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdsbesteding en de mate waarin kinderen ondersteuning en zorg beleven.”

Het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft de Jeugdmonitor al gevalideerd en is nu de resultaten aan het uitwerken. Deze zullen ook in de nabije toekomst bekend worden gemaakt aan het publiek. De factsheet Schooldrop-outs en alle andere publicaties zijn te vinden op desaroyodihubentut.cw/ kennisbank