Premier Curaçao: Eerste complete jaar als land was niet makkelijkMAANDAG, 02 JANUARI 2012

WILLEMSTAD — “Het jaar 2011 was het eerste complete jaar voor Curaçao als land, en het was zeker geen makkelijk jaar om te regeren”, stelt minister-president Gerrit Schotte (MFK) in zijn Nieuwjaarstoespraak. Soms denkt men dat Curaçao het centrum van de wereld is, zo stelt hij. “Maar de realiteit is – met de wereldwijde turbulentie op financieel en economisch gebied – dat er ook bepaalde negatieve effecten op onze economische ontwikkeling zijn.”

Voor de regering betekent dat volgens Schotte dat ‘we hier en daar iets moeten veranderen en dingen anders moeten bekijken om de ontwikkeling van onze samenleving en onze mensen te helpen’. “Zo bewerkstelligen we fundamentele veranderingen en aanpassingen van het overheidsbeleid om te komen tot betere resultaten. Want als we op dezelfde voet verder blijven gaan, blijven ook de uitkomsten hetzelfde.”

Algemeen pensioen
Na het aanbreken van een nieuw jaar is het moment gekomen om te kijken wat het afgelopen jaar heeft gebracht en om het nieuwe jaar met een duidelijke visie in te gaan, stelt Schotte. “Ons land vraagt urgente aandacht voor grote uitdagingen. Uitdagingen die al vele jaren op ons liggen te wachten.” Ten eerste noemt hij het feit dat mensen een steeds hogere leeftijd bereiken en dat er rekening mee moet worden gehouden dat het huidige AOV-stelsel onbetaalbaar wordt. “Veel mensen zijn alleen van AOV afhankelijk. Naast de AOV verdient de samenleving een algemeen pensioen.”

Nieuw fiscaal beleid
Als tweede noemt Schotte het nieuwe fiscale beleid, dat dit jaar in werking treedt. De indirecte belastingen zoals ob gaan omhoog (ob van 5 naar 6 procent, red.). “De directe belastingen, zoals loonbelasting, zullen stap voor stap lager worden”.

Andere belangrijke veranderingen moeten plaatsvinden binnen het medisch zorgstelsel, aldus Schotte. “Het stelsel wordt onbetaalbaar, onder meer door het ontbreken van integraal beleid, door het ontbreken van efficiency en door de ongelijkheid op zorggebied.”

Een ander aandachtsgebied is volgens de premier ‘de exorbitant hoge prijs die we betalen voor water en stroom’. “Er ontbrak een effectief beleid om de internationale ontwikkelingen, die ook ons treffen, het hoofd te bieden.”

Ook de infrastructuur behoeft volgens Schotte aandacht. “Zonder een integrale aanpak kan ons land de groei aan verkeer, als ons land zich verder ontwikkelt, niet aan. Er komen grondige aanpassingen, gebaseerd op een integraal infrastructureel plan.” Verder noemt de premier ook de aanpak van criminaliteit.

Schotte belooft tenslotte dat deze regering dit jaar weer hard zal werken, ‘met nog meer toewijding, voor het welzijn van eenieder en om iedereen te verenigen, tijdens heel 2012 en daarna’. “In goede en in slechte tijden geven de leden van deze regering elke dag 100 procent van zichzelf om te bereiken wat het mandaat van het volk van hen vraagt en om deze samenleving, die hen heeft gekozen, te dienen naar eer en geweten.”