Politie volgt instructies interim-regering CuracaoMAANDAG, 01 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — De huidige politieke situatie op het eiland heeft voor de Justitietop voor veel onduidelijkheid gezorgd. In een brief van gisteren aan de procureur-generaal Dick Piar, beweren voormalige ministers Gerrit Schotte en Elmer ‘Kadè’ Wilsoe dat het interim-kabinet illegaal is. Er wordt gewaarschuwd dat er stappen genomen zullen worden tegen alle agenten en ook de politietop als zij meedoen ‘aan deze coup’, en geen gehoor geven aan opdrachten van de demissionaire minister van Justitie.

Om duidelijkheid te creëren vergaderde het interim-kabinet met onder anderen de korpschef die op zijn beurt de politiebonden en de agenten heeft meegedeeld dat het interim-kabinet het nu voor het zeggen heeft. De brief van de voormalige ministers wordt dus aan de kant geschoven.

De brief was ook naar de gouverneur Frits Goedgedrag, Ivar Asjes (als Statenvoorzitter) en de korpschef Marlon Wernet gestuurd.

De voormalige ministers wijzen in de brief op artikel 33 van de Staatsregeling. “De interim-regering is illegaal omdat er eerst een demissionaire minister ontslagen had moeten worden, alvorens een interim-minister benoemd kan worden”, aldus de voormalige premier en de ex-minister van Justitie. Ze stellen ook dat zodra men beslissingen neemt die in strijd zijn met de Staatsregeling en andere wetten, gesproken kan worden van een staatsgreep. Er wordt verder in de brief uitgelegd dat volgens artikel 17 van de consensusrijkswet, alle agenten en ook de korpschef, alleen de instructies van Wilsoe mogen volgen. “Er kan dus worden geconcludeerd dat alle agenten, inclusief de korpschef, die de instructies van de demissionaire minister van Justitie niet volgen, meedoen aan deze coup met alle gevolgen van dien.”

Voor de politietop is het echter duidelijk dat de huidige regering het voor het zeggen heeft. Betrian heeft samen met de andere interim-ministers, Stanley Bodok, Jose Jardim en Cornelis ‘Chucho’ Smits om de tafel gezeten met de procureur-generaal, de hoofdofficier, de politietop, het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Politie Dienst (CPD), het hoofd van de uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS) en de Commandant van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC). In die vergadering zijn concrete afspraken gemaakt om de veiligheid van de bevolking te kunnen waarborgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over andere aspecten die te maken hebben met de openbare orde.

Politiebonden

Korpschef Marlon Wernet heeft gistermiddag met de voorzitters van de politiebonden Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) en Nationale Algemene Politiebond (NAPB) vergaderd over de gemaakte afspraken met de interim-regering, bevestigt Abvo-voorzitter, Wendy Calmes vandaag.

In die vergadering werd hen meegedeeld dat de huidige premier en minister van Justitie, Stanley Betrian het mandaat heeft. Verder werd ook gesproken over de positie van de agenten. Volgens Calmes werd hen toegezegd dat er hier van een ‘bijzonder geval’ sprake is en dat alles, dus ook de gewerkte overuren, conform deze regeling met de agenten geregeld zal worden. Calmes sprak van een interessante vergadering en is tevreden dat alles nu weer duidelijk is.

NAPB-voorzitter, Ronaldo Abrahams is er ook tevreden over, dat de rust weer is teruggekeerd, voor wat de positie van de agenten betreft. Ook voor de NAPB en haar leden is het nu duidelijk wie bevoegd is om het korps te instrueren.

Wat het ultimatum voor kogelvrije vesten betreft, dat aanstaande 6 oktober afloopt, zegt Abrahams dat hij nog geen antwoorden heeft gekregen. Maar dat dit nog heel belangrijk is. Hij verwacht dus dat de huidige regering zich hierover zal buigen, zodat de agenten weer veilig op straat hun werk kunnen verrichten.

SAP onduidelijk

De positie van de politiebond SAP (Sindikato di Ambtenarnan di Polis) is nog onduidelijk. De voorzitter Marco Lacle was niet aanwezig bij de vergadering met de bonden. Een reden hiervoor is nog onduidelijk. Lacle was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.