Plan crisisopvanghuizen krijgt vaste vorm

11/01/2017

PARAMARIBO - Het plan van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om crisisopvanghuizen op te zetten, begint vaste vorm te krijgen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van een daartoe bestemd pand te Blauwgrond. Naar verluidt is het pand door de vorige regering gekocht, maar nooit in gebruik genomen.

Jerrol Renfurm, directeur van de afdeling Sociale Zaken, zegt dat het de bedoeling is om het gebouw "zo snel mogelijk" in gebruik te nemen, zonder daar een termijn aan te willen verbinden. Volgens de voorlopige planning zullen er in Paramaribo, Marowijne en Nickerie opvangtehuizen worden opgezet. Er zal een evaluatie gemaakt worden van het aantal particuliere opvanghuizen dat er nu al is en het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast zal nagegaan worden hoeveel kinderen crisisopvang nodig hebben. Bij kinderen in een crisissituatie gaat het bijvoorbeeld om weeskinderen of kinderen die zijn misbruikt.

De noodzaak voor het opzetten van crisisopvangcentra vanuit de overheid voor kinderen is ook onder Alice Amafo, de vorige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, onderstreept. Ongeveer vier jaren terug is er een workshop gehouden waar verschillende deskundigen ingingen op dit onderwerp. Deze bijeenkomst was de eerste van een reeks van drie die moeten bijdragen aan een juridische benadering en pedagogische aanpak bij de opzet van een crisis- en doorgangshuis. In 2014 gaf de Raad van Ministers per missive goedkeuring voor de oprichting van de stichtingNa Nyun Horizon Surinameals beheer- en toezichthoudend orgaan van de op te zetten overheidscrisis- en doorgangshuizen. Het is onduidelijk of de stichting van de grond is gekomen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname