PHU roept BES-ambtenaren op om te lekkenMAANDAG, 16 JULI 2012

KRALENDIJK — Partido Pro Hustisia & Union, PHU, de partij van advocaat Michiel Bijkerk, moedigt alle ambtenaren van het Openbaar Lichaam Bonaire en de Rijksdienst Caribisch Nederland aan om tegen de wet te handelen. Zij dienen zoveel mogelijk documenten, ook al gaat het om geheime documenten, openbaar te maken.

Bijkerk waarschuwt de ambtenaren wel dat dit een misdrijf is en dat er straf op staat. Daarom moeten zij de documenten anoniem in de brievenbus van Rodger Gijsbertha stoppen.

In beginsel zijn alle documenten van het Openbaar Lichaam en RCN openbaar, schrijft Bijkerk in een perscommuniqué. Dit wordt afgeleid uit de strekking van de Wet Openbaarheid van Bestuur BES (de ‘WOB’). Iedereen kan om inzage of een afschrift verzoeken van documenten. RCN of BC mogen afgifte slechts weigeren in enkele uitzonderlijke gevallen. Dit zijn ofwel absolute uitzonderingen, zoals de veiligheid van de staat. Of relatieve, wanneer het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de staat of de belangen van strafrechtelijk onderzoek.

Het beginsel is dus openbaarheid of transparantie. Dit geldt ook voor het mondeling behandelde in het BC en alle BC-beslissingen (art. 66 WolBES). Alles is dus in principe openbaar, tenzij er zich een uitzondering voordoet zoals bedoeld in de WOB. In een democratie is dit ook logisch. Het gaat immers om de publieke zaak. Geheimhouding moet dan grote uitzondering zijn.

Een ambtenaar mag niet zomaar elk document kopiëren en openbaar maken, schrijft de jurist. Ten eerste heeft een ambtenaar geheimhoudingsplicht (art. 62 Ambtenarenwet BES). Het schenden daarvan is een misdrijf, waarop een gevangenisstraf van zes maanden staat. Voorts zal het waarschijnlijk worden opgevat als ‘plichtsverzuim’, met mogelijke disciplinaire straffen tot gevolg. Het openbaar maken van ‘geheime’ documenten is voorts een ambtovertreding (art. 485 WvSr. BES).

Strafbaarheid moet gezien worden in de context van het beginsel van openbaarheid, aldus Bijkerk. De vraag of het algemeen belang met het openbaar maken van een document gediend is, speelt daarbij een belangrijke rol. De WOB bevat geen strafbepaling. Het is hem ook niet bekend of op Bonaire een ambtenaar ooit strafrechtelijk is veroordeeld voor het openbaar maken van een document.

Toch adviseert Bijkerk de ambtenaren, die een document openbaar willen maken, om dit uitsluitend anoniem te doen. Daarom is de brievenbus van Rodger zo belangrijk.