PG vraagt Hof vernietiging beslissing Krijgsraad

07/03/2017

PARAMARIBO - Procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath-Panday heeft het Hof van Justitie dinsdag gevraagd het besluit van de Krijgsraad te vernietigen en de strafzaak naar de Decembermoorden onmiddellijk te stoppen.

De PG voerde aan dat de regering in een met twintig redenen omklede resolutie heeft beargumenteerd dat voortzetting van de strafzaak de staatsveiligheid in gevaar zal brengen. De regering is volgens de PG krachtens de Grondwet bevoegd en dergelijk verzoek tot stopzetting te doen. Het besluit is door de voltallige regering genomen blijkens een missive van het kabinet.

Baidjnath-Panday voerde aan dat aangezien het wetboek van Strafvordering ten opzichte van de Grondwet een wet van lagere orde is, het bevel van de regering die stoelt op de Grondwet opgevolgd dient te worden. Het OM had, aldus de PG, verwacht dat de Krijgsraad de zaak in juni 2016 zou stoppen toen de president de resolutie naar het Openbaar Ministerie had gestuurd. Bij de behandeling van de zaak door het Hof waren alleen de verdachten Edgar Ritfeld en Ruben Rozendaal in persoon aanwezig.

De advocaten Irvin Kanhai, Frank Truideman en John kraag voerden aan dat ofschoon hun cliënten niet rechtstreeks betrokken zijn bij de appèlzaak, zij voorstander zijn dat het verzoek van de PG wordt gehonoreerd. Advocaat Gerold Sewcharan vroeg het Hof om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

"Ritfeld heeft er belang bij dat de strafzaak doorgaat totdat de Krijgsraad een eindbeslissing geeft. Ritfeld heeft daar als mens recht op", zei Sewcharan. De raadkamer die deze zaak behandelt wordt voortgezeten door rechter Dinesh Sewrattan. De overige leden zijn rechter Anand Charan en krijgsraalslid Dennis Kamperveen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname