PG constateert geen overschrijding leningenplafond

20/01/2017

PARAMARIBO - Procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday is van oordeel dat de wet op de Staatsschuld niet is overtreden door de regering. Hij verlaat zich op verklaringen van het Bureau voor de Staatsschuld, die werden verkregen tijdens een onderzoek van het parket. Dat onderzoek kwam nadat 10 oppositieleden op 16 december vorig jaar een brief naar het Openbaar Ministerie (OM) stuurden met het verzoek een onderzoek in te stellen naar vermoedelijke overschrijding van het leningen door de minister van Financiën door leningen bij buitenlandse financiers die hij namens de Staat heeft gesloten.

De procureur-generaal schrijft in zijn antwoord aan de parlementariërs dat uit de informatie van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt dat in 2016 zestien leningen zijn aangegaan bij buitenlandse kredietverschaffers. Vijftien van deze leningen vielen binnen het wettelijk obligoplafond. Voor de zestiende lening kreeg de regering via een machtigingswet van het parlement toestemming wat het dus legaal maakte. In zijn brief houdt de procureur-generaal een slag om de arm.

"Vooralsnog is niet gebleken dat met het aangaan van de vorenbedoelde leningen in strijd is gehandeld met de bepalingen van de Wet op de Staatsschuld", schrijft Baidjnath-Panday in vetgedrukte letters. Hij voegt eraan toe dat het onderzoek zich niet heeft uitgestrekt tot uitgaven die de regering heeft gedaan en waarvan de assembleeleden melding deden in hun verzoek. Het behoort, aldus de pg, tot de taak van de Rekenkamer van Suriname om toezicht te houden op de besteding van overheidsfinanciën en daarover te rapporteren aan het parlement.

NPS-fractielid Patricia Etnel vindt hetgeen de pg stelt "inhoudlijk zeer zwak". Ze is van oordeel dat het OM een diepgaander onderzoek had moeten instellen "vanwege de zwaarwichtigheid van het onderwerp". Onder andere zou het parket bij de Rekenkamer een "kwalitatief goed verslag" had moeten opvragen en op basis daarvan en de informatie van het Bureau voor de Staatsschuld conclusies moeten trekken. De uitgaven van de regering zijn niet duidelijk onderzocht concludeert Etnel.

Bron: de Ware Tijd, Suriname