Pensioengerechtigde leeftijd Curaçao omhoog naar 65MAANDAG, 23 JANUARI 2012

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) is akkoord gegaan met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. De regering volgt hiermee het advies van de commissie Ouderdomsvoorziening. Deze verhoging heeft als belangrijkste doel om de toekomst van het fonds algemene ouderdomsverzekering (aov) op de lange termijn te garanderen.

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen die de regering heeft geaccordeerd. De verhoging heeft als gevolg dat iedereen die op 1 januari dit jaar 57 jaar of jonger is, de ouderdomsuitkering vanaf het 65e jaar zal ontvangen. Degenen die 58 jaar oud zijn, behouden het recht om op hun 60e jaar de aov te krijgen. In het nieuwe systeem is de mogelijkheid ingebouwd dat iedereen zelf kan bepalen op welke leeftijd hij of zij met pensioen gaat. De betrokkenen moeten er wel rekening mee houden dat wat zij als aov-uitkering zullen krijgen, afhankelijk is van het moment zij met pensioen gaan.

Naast de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is de ministerraad akkoord gegaan met de verhoging van de pensioenuitkering voor degenen die alleen van een uitkering rond moeten zien te komen tot 1000 gulden per maand. Op dit moment krijgen gepensioneerden die alleen een aov-uitkering als inkomen hebben, een bedrag van 834 gulden per maand. Boven dit bedrag krijgen zij een toelage van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van 130 gulden. Zij krijgen nu per maand 964 gulden als inkomen. De beslissing van de ministerraad heeft als gevolg dat hun inkomen nu naar 1000 gulden per maand wordt verhoogd.

De ministerraad is ook akkoord gegaan om de commissie Ouderdomsvoorziening op te dragen uiterlijk voor 1 juni een voorstel voor een verplichte pensioenverzekering op het eiland te presenteren. In een persbericht stelt minister Hensley Koeiman (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, MAN) dat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd nodig is om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen, aangezien het pensioenfonds al enige tijd onder druk staat.