Pensioengerechtigde leeftijd Curaçao definitief 65 jaarDONDERDAG, 12 APRIL 2012

WILLEMSTAD — Personen, die op 1 januari van dit jaar 57 jaar of jonger waren, komen pas op 65-jarige leeftijd in aanmerking voor de AOV-uitkering. Dat staat in het aangepast advies over de herstructurering van het noodlijdende AOV-fonds.

Personen, die aan het begin van dit jaar de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, gaan volgens de huidige regeling met 60 jaar met pensioen. Door deze aanpassing wordt er ongeveer 100 miljoen gulden bespaard. Het voorstel moet nog door de Raad van Ministers goedgekeurd worden. Volgens minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (MAN) zullen de samenwerkende politieke partijen zich eerst nog over het voorstel buigen, voordat het in de ministerraad wordt besproken. De uitkering zal 834 gulden per maand bedragen inclusief kerstbonus. De loongrens AOV wordt verhoogd naar 100.000 gulden per jaar. Het voorstel voor de invoering van een verplicht pensioen op korte termijn is gesneuveld. Het AOV-fonds vertoont grote tekorten. Eind vorig jaar zijn de tekorten tot boven de 100 miljoen gulden gestegen.