Pensioenen gaan omhoog

10 januari 2017

Oranjestad - Mensen met een ouderdomspensioen of weduwenen wezenpensioen gaan er dit jaar op vooruit. De 21.500 pensioengerechtigden krijgen er 2,3 procent bij. Ondanks dat de kosten van levensonderhoud de afgelopen ja- ren nauwelijks zijn gestegen, vond de regering het nodig de pensioenen te verhogen. ,,Uit gesprekken met de directeur van de Sociale Verzekeringsbank is ons duidelijk geworden dat er fi- nanciële ruimte is om de pensioenen aan te passen. We willen graag dat ook deze groep mensen, de zwakkeren in de samenleving, meedelen in de voorspoed van ons eiland”, aldus mi- nister-president Mike Eman.

De premier kondigde aan dat ook mensen in de bijstand er geld bij krijgen. De laagstverdienenden kunnen ook rekenen op het sociale tarief van 10 florin voor het ophalen van huisvuil, dat normaliter 25 florin bedraagt. Mensen die met een Arubalening hebben gestudeerd, krijgen extra korting als ze die in een keer aflossen. Heel Aruba profiteert van de verlaging van de tarieven van elektriciteit.

Bron:  Antilliaans Dagblad, Curacao