PCN verhoogt pensioenen BES met 2 procentVRIJDAG, 23 DECEMBER 2011

KRALENDIJK — De pensioenen worden met ingang van 1 januari 2012 met 2 procent verhoogd. Dit geldt zowel voor pensioenen die reeds zijn ingegaan, als voor opgebouwde pensioenafspraken van deelnemers, voor wie het pensioen nog niet is ingegaan. Dit heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) besloten. Ook maakt het bestuur bekend dat volgend jaar de pensioenpremie zal dalen.

PCN streeft ernaar ieder jaar de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Of de pensioenen daadwerkelijk verhoogd worden, hangt onder meer af van de beleggingsrendementen en de dekkingsgraad van PCN. Ieder jaar maakt het bestuur opnieuw de afweging of het verantwoord is om een verhoging toe te kennen. Het bestuur kijkt daarbij niet alleen naar de financiële positie op het moment zelf, maar ook naar de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad op de lange termijn. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de pensioenen jaarlijks worden geïndexeerd: er is geen automatisch recht op toeslag.

De huidige financiële positie en het perspectief zowel op de korte als op de langere termijn bieden voldoende ruimte om in 2012 de pensioenen met 2 procent te verhogen, aldus PCN. Dit betekent dat de ouderdoms-, nabestaanden- of wezenpensioenuitkering vanaf januari 2 procent hoger zal zijn dan in 2011.
Meer informatie is te krijgen bij de ambtelijke secretaris van PCN, Zaida Ellis, telefoonnummer 701-9115, e-mail secretaris.PCN@montae.nl

Daling premie
Volgens het bestuur van Pensioenfonds Caribisch Nederland is sinds de start van het pensioenfonds veel inspanningen verricht om een goed inzicht in het deelnemersbestand te krijgen en daarmee ook in de verplichtingen en de financiële positie van het fonds. Dit inzicht leidt voor 2012 tot een verlaging van de pensioenpremie.

Voor 2012 is de totale premie vastgesteld op 26,1procent van de pensioengrondslag. In 2011 bedroeg het totale premiepercentage 31,5 procent. De pensioengrondslag is gelijk aan het vaste salaris vermeerderd met de pensioengevende toelagen minus de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover werknemers geen pensioen opbouwen omdat zij AOW van de overheid ontvangen.

De werknemers gaan in 2012 een premie van 8,7procent (9,1procent in 2011) van de pensioengrondslag betalen. Werkgevers gaan 17,4procent betalen (22,4 procent in 2011).