Patiënten tevreden over praktijkondersteuners Wit Gele Kruis op ArubaZATERDAG, 28 JULI 2012

ORANJESTAD — Het Wit Gele Kruis is tevreden over de inzet van praktijkondersteuners. Het project waarbij patiënten met een chronische ziekte extra begeleiding krijgen na een consult bij de dokter, is op 1 juli begonnen. “De eerste resultaten zijn erg goed”, vertelt directeur Gino Goeloe.

Hij zegt dat chronisch zieke patiënten erg tevreden zijn over de praktijkondersteuners. Ze worden bijvoorbeeld gebeld als ze een vervolgafspraak moeten maken en er wordt met ze overlegd over behandelplannen. Patiënten ervaren die stok achter de deur en die extra tijd als positief. De praktijkondersteuners richten zich op mensen met diabetes of een hoge bloeddruk, astmapatiënten, nierpatiënten en andere chronische ziekten. Maar, zo benadrukt Goeloe, ze zijn er ook voor de familie als die met vragen zit. Ook de huisartsen zijn blij met de komst van de praktijkondersteuner, zegt Goeloe, want zij hebben nu tijd voor urgentere gevallen.

De praktijkondersteuners is een gezamenlijk project van het Wit Gele Kruis , huisartsenvereniging Hava en AZV, maar de praktijkondersteuners vallen onder het Wit Gele Kruis. Op dit moment worden drie praktijkondersteuners ingezet bij huisartsenpraktijken Van Veen, Cheung en Samuels. Het is de bedoeling dat er in totaal dertien praktijkondersteuners komen. Het project kost in totaal 7 ton florin.