‘Passieve demonstratie’ Isla-medewerkers

ZATERDAG, 09 JANUARI 2016

WILLEMSTAD — De aankondiging van het bezoek van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aan de Isla-raffinaderij om de milieuproblemen met eigen ogen te aanschouwen, bracht vanmiddag een groep Isla-werknemers en hun vakbonden PWFC en Apri op de been. Zij verzamelden zich voor aankomst van het Tweede Kamerlid bij Post 5, het Isla-hoofdkantoor. Dit uit onvrede over het bezoek en om ‘op passieve wijze hiertegen te demonstreren’.

Dit bevestigt de vakbondsleider van PWFC voor het personeel in de oliesector en hij licht toe: “Mevrouw Van Tongeren mag van de Isla-directie de raffinaderij bezoeken, maar de werknemers zijn daar niet tevreden over. Vandaar dat wij ons samen met Apri (de vakbond voor stafpersoneel van de raffinaderij) voor aankomst van het Tweede Kamerlid voor de ingang zullen verzamelen om op passieve wijze te demonstreren. Ook hopen wij haar een brief te kunnen overhandigen”, aldus Meyer, die vanochtend niet op de inhoud van de brief wilde ingaan. “Ik vind het niet netjes om daar uitspraken over te doen alvorens de brief is overhandigd.”

Op het voornemen van de vakbonden reageerde Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha vanochtend als volgt: “Wij zullen dit respecteren, mits het niet in de weg staat van het bezoek van het Tweede Kamerlid. Het verzoek om een bezoek te kunnen brengen aan de raffinaderij is middels de Nederlandse Vertegenwoordiging binnengekomen en gehonoreerd. Mevrouw Van Tongeren zal tijdens dit bezoek een presentatie krijgen van het reilen en zeilen van de raffinaderij, met tevens een stukje uitleg over de historie van de raffinaderij. Ook zal mevrouw een rondleiding krijgen van ongeveer een uur, waarbij zij volop de gelegenheid zal krijgen om vragen te stellen”, aldus Gijsbertha. Hij licht toe dat de presentatie ‘gelijk zal zijn aan presentaties die eerder aan bezoekende Kamerleden werden gegeven’. Omdat het bezoek in informele setting plaatsvindt, is de pers hiervoor niet uitgenodigd.

Zoals eerder gemeld besloot Van Tongeren na het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op St. Maarten om Curaçao aan te doen en weg te blijven van de Caribbean Netherlands Summit die vandaag op Saba wordt gehouden. De advocate van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), Sandra In ’t Veld, bevestigde vanochtend dat er in de namiddag een ontmoeting/gesprek met het Tweede Kamerlid zal plaatsvinden. Namens Smoc zal de advocate samen met bestuurslid/huisarts Adriana Boersma het gesprek aangaan met het Kamerlid: “We weten nog niet of mevrouw Van Tongeren slechts een gesprek wil aangaan of dat zij mogelijk ook wil rondrijden om bewoners onder de rook te spreken. We wachten het af”, aldus In ’t Veld.

Van Tongeren had eerder aangegeven dit bezoek te willen gebruiken als voorbereiding voor het debat van de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met minister Ronald Plasterk. Eerder gaf de politica tijdens haar verblijf op St. Maarten ook aan ‘dat zij zich bewust is van het feit dat het te veel gevraagd is om nu de raffinaderij te sluiten’. De Isla en ook de olieterminals op Bonaire en St. Eustatius dragen allemaal bij aan de werkgelegenheid van de lokale economieën.

Bron: Amigoe, Curacao