‘Pas op met One Life- entiteiten’

24 mei 2017

Willemstad - Pas op voor One Life-gerelateerde entitei- ten. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) waarschuwt consumenten voor One Coin, One Life, One Life Banking System en gerelateerde partijen. Deze entiteiten handelen in virtuele valuta en vallen niet onder het toezicht van de CBCS.

De Centrale Bank wijst er in een advertentie op dat aan het aankopen, aanhouden of ver- handelen van virtuele valuta en andere digitale waarde-eenheden - ook wel cryptografische valuta genoemd - ‘veel en hoge risico’s zijn verbonden’. ,,Aangezien de aanbieders van virtuele valuta niet onder het toezicht van de CBCS of andere toezichthouders op Curaçao en/of Sint Maarten vallen, ge- nieten consumenten geen wettelijke bescherming bij gebruik van virtuele valuta en lopen zij een hoger risico hun geld te verliezen.”

Eerder al waarschuwde de CBCS óók al voor bitcoins. Dat was eind maart. Toen wees de toezichthouder er eveneens op dat virtuele valuta zich vanwege de hoge mate van anonimiteit gemakkelijk lenen voor crimine- le activiteiten, zoals het witwassen van geld. ,,Dit kan tot gevolg hebben dat handelsplatforms op zeer korte termijn door rechtshandhavingsinstanties gesloten kunnen worden, waardoor con-sumenten geen toegang meer hebben tot hun tegoeden die door deze platforms worden beheerd."

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao