Parlementariër Asabina: Nieuwe minister Volksgezondheid Suriname wacht zware dobber

DE WARE TIJD:

28/04/2012

Paramaribo - De nieuwe minister van Volksgezondheid zal het niet makkelijk krijgen. Hij krijgt te maken met twee commissies die vallen onder de vicepresident en één die valt onder de president. Daarnaast is op het Streekziekenhuis Nickerie na, van geen enkele instelling de Raad van Commissarissen vervangen.

De posten van directeur en financieel directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn vacant, evenals die van het SZF en van de directeur en verpleegkundig directeur van het ’s Lands Hospitaal. “Hoe moet je functioneren?”, vraagt Ronny Asabina, assembleelid van de BEP, zich af.

Vertrekkend minister Celsius Waterberg is exponent van deze politieke partij. Asabina somt verder op dat voordrachten voor de invulling van deze posten zijn gedaan, maar er nooit wat mee gedaan is. In de 21 maanden dat Waterberg minister was, heeft hij verschillende keren om een onderhoud met president Bouterse gevraagd om knelpunten weg te werken. Echter is hij nooit ontvangen. “Wat moet je dan doen?”, luidt de tweede vraag. Donderdagavond zijn hij en voorzitter Caprino Alendy, op uitnodiging van president Desi Bouterse, formeel gaan aanhoren dat Waterberg moet wijken en de BEP niet langer deel is van de coalitie. Asabina zegt dat als argument voor het vervangen van Waterberg wordt aangegeven, dat in dit beleid de mens centraal staat. Daarom moeten de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs gedepolitiseerd worden. Overigens snapt Asabina niet wat ‘depolitiseren’ inhoudt, als een minister politiek verantwoordelijk is voor het ministerie. Een ander ar- gument zou zijn dat er een grote achterstand is in de uitvoering van het beleid.

Asabina haalt aan dat er een commissie is die de verzelfstandiging van instellingen moet realiseren en één die de financiële doorlichting van deze instellingen moet plegen en dat beide onder leiding van de vice- president vallen. Van geen van beide commissies is nog iets gehoord. De derde commissie houdt zich in het algemeen bezig met het verbeteren van de gezondheidszorg. De vraag is hoeveelbeleid de minister naast deze commissies kon maken. “Ik zeg je, Waterberg heeft het hart op de juiste plaats, maar hij kreeg niet de ruimte en de tools”, uit Asabina zich overtuigd.

Boos

Op vragen van Asabina en Alendy bleek dat er ook oud zeer moet zijn, waardoor vice-president Robert Ameerali boos is op Waterberg. Immers werd aangehaald dat één van de redenen waarom Waterberg ook moet wijken, is dat hij tot twee keer toe Ameerali niet correct zou hebben bejegend. Asabina zegt dat het gesprek met de president in een ontspannen sfeer heeft plaatsgevonden. “Aan het eind hebben we elkaar bedankt, handen geschud en dat was het.”