Parlement Aruba stemt voor meer bevoegdheden politieWOENSDAG, 22 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — Het parlement heeft afgelopen vrijdag de zogeheten BOB-wet voor meer opsporingsbevoegdheden voor politie, goedgekeurd.

De wet waar justitie al lange tijd op zat te wachten om zo vooral georganiseerde misdaad beter te kunnen aanpakken, werd met een meerderheid van veertien stemmen goedgekeurd. Die waren afkomstig van de AVP-fractie, PDR-leider Andin Bikker en onafhankelijk parlementslid Mervin Wyatt-Ras. De volledige MEP-fractie alsook twee andere onafhankelijke Statenleden waren niet aanwezig. Het debat nam bovendien iets meer dan een uur in beslag en de tweede vragenronde bevatte slechts zes vragen.

Bij aanvang was er ook ophef over een anonieme enveloppe waarin het vonnis zat van de zaak die MEP-fractielid Xiomara Ruiz-Maduro won tegen Clarisca Velasquez die haar man had beledigd. AVP-fractieleden spraken hun verontwaardigheden uit over deze actie omdat het stuk niet officieel via de griffier was ingeboekt en gesloten postbussen zomaar waren geopend. “Misbruik van materiaal van de Staten en personeel”, vond Statenlid Chris Dammers (AVP) dit en sprak net als zijn andere fractieleden over een onveilige situatie want het kon ook zomaar eens een bombrief zijn. Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) beloofde de zaak te onderzoeken.

De MEP-fractie gaf verder een persbericht uit om haar afwezigheid te verklaren. De dag ervoor hadden fractieleden Maduro en Ady Thijsen al de punten van de fractie verkondigd en steun aan de nieuwe wet gegeven namens de hele fractie. Op vragen aan Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) kregen ze echter onvoldoende antwoord, dus het had geen zin meer om nog aan het debat deel te nemen, aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes.

Met de nieuwe wetgeving mag de politie in ieder geval voortaan legaal afluisteren, stelselmatig observeren, infiltreren en ook pseudo-aankopen doen. Minister Dowers (AVP) belooft hierbij dat justitie daarbij rekening houdt met de privacy en andere rechten van burgers.