Parlement Aruba blijft verdeeld over Samenwerkingsprotocol NederlandDINSDAG, 27 MAART 2012

ORANJESTAD — Ruim vier maanden na het verzoek van onafhankelijk Statenlid Booshi Wever voor een spoeddebat over het door Aruba en Nederland getekende Samenwerkingsprotocol, had dit debat gisteren plaats. Hieruit blijkt dat de fracties in de Staten nog steeds zijn verdeeld over dit protocol.

De eerste debatronde eindigde gisteravond na beantwoording van vragen van de fracties door premier Mike Eman (AVP). Die probeerde nogmaals de onrust weg te nemen dat het protocol een inperking van de autonome status van Aruba betekent. Het is juist een voortzetting van de constructieve houding die Aruba wil innemen in het Koninkrijk, benadrukte Eman opnieuw. Daarvan zijn de vruchten al zichtbaar, zoals de komst van TNO, de Gerrit Rietveld Academie en andere bedrijven die weer vertrouwen in Aruba daardoor hebben gekregen. Het protocol zorgt juist voor een ‘win-win’ situatie, zegt Eman, voor beide landen.

Voor de aanvrager van het spoeddebat, Wever, is het echter weer een herhaling van het ‘historische verraad’ door AVP toen ze Curaçao steunde om te voorkomen dat Aruba op eigen benen kon gaan staan. Want met het protocol moet Aruba volgens hem wel degelijk -en daarin ziet hij zich gesteund door zijn oud-collega’s van oppositiepartij MEP- autonomie inleveren. Wever verwijst hierbij naar een brief van de Nederlandse minister voor Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies (CDA), aan de Eerste Kamer van 2 maart. In deze brief zou Spies stellen dat premier Eman geen nee heeft gezegd tegen hoger toezicht op gebied van justitie en financiën. Voor Wever is dat het bewijs dat Eman achter de rug van het Arubaanse volk dus bereid is bevoegdheden in te leveren.

Overigens staat de meerderheid, bestaande uit de AVP-fractie en de andere twee, onafhankelijke Statenleden, achter de ondertekening van de Arubaanse regering van het Samenwerkingprotocol. De MEP-fractie liep op gegeven moment de Statenzaal uit omdat zij vonden dat de premier hun vragen niet beantwoordde. Wanneer de tweede ronde van het debat plaatsheeft, is nog niet bekend.