Parlement Aruba blijft verdeeld over rapport WODCWOENSDAG, 18 APRIL 2012

ORANJESTAD — Uit het debat van afgelopen maandag over het WODC-rapport blijkt dat de Staten hierover verdeeld blijven. De grootste partijen AVP en MEP grepen het rapport vooral aan om politieke akkefietjes uit te vechten. Eenmansfractie PDR pleitte voor meer transparantie door de regering.

Voor de meeste AVP-parlementariërs is het rapport een bewijs van het corrupte handelen van de MEP-regering in de periode 2002-2009. MEP stelt echter dat het rapport niet wetenschappelijk genoeg is en vooral gebaseerd is op insinuaties. Er staat volgens partijleider Evelyn Wever-Croes in het rapport ook duidelijk dat de onderzoekers geen harde bewijzen hebben gevonden voor de ‘roddels’. Behalve dan bij de uitgifte van terreinen. De toenmalig verantwoordelijke minister van Infrastructuur was Marisol Tromp, die inmiddels uit de MEP-partij is gestapt. Zij beschouwt de bevindingen in het rapport als een lastercampagne van haar oud-partijgenoten. “Ze noemen het rapport waardeloos, maar hebben wel eraan meegewerkt om mij in diskrediet te brengen.” Tromp wijst het rapport ook af. MEP-leider Croes vindt in ieder geval dat er een nieuw onderzoek moet komen naar het handelen van de regeringen van 2001 tot en met 2011, om voor ‘altijd een einde te maken aan de speculaties’.

Actie

PDR-leider Andin Bikker laat eveneens blijken niet onder de indruk van het WODC-rapport te zijn: “Er zijn al vaker rapporten over het bestuur geweest.” Hij verwijst naar Einstein’s uitspraak: verwacht geen veranderingen, want dan blijft alles hetzelfde. Hij vindt, en daarover zijn de fracties het wel allemaal eens, dat nu vooral actie ondernomen moeten worden om het bestuur van Aruba te verbeteren. Een klein aantal parlementariërs benadrukte tijdens het debat dat, als er wat moet veranderen, ook het parlement beter zijn werk moet gaan doen. De Staten moeten immers het handelen van de regering controleren.

Zoals gisteren in deze krant stond, is het vooral de AVP-fractie die met concrete verbeterplannen komt, zoals een initiatiefwet die politieke benoemingen moet voorkomen. Bikker pleitte verder voor meer transparantie door beter gebruik te maken van internet. Dat komt overigens ook in het WODC-rapport naar voren. Burgers moeten volgens Bikker toegang tot wetten hebben, maar wat er op overheidssites is te vinden, is zelden actueel. Dat speelt vooral ook jaarlijks een rol als het parlement in december een groot aantal wetten moet goedkeuren die al per januari ingaan. “Pas twee weken later misschien zijn die wetten toegankelijk voor burgers, terwijl de wetten al per 1 januari zijn ingegaan. Dat is geen goed bestuur.”

Wet

De meeste fracties zijn het ook over eens dat de Comptabiliteitswet aan vernieuwing toe is, en met name het beruchte wetsartikel 26 waarbij afgeweken kan worden van de regels voor aanbestedingen. Ook dat is een belangrijk punt in het WODC-rapport. Er is vorig jaar een overeenkomst gesloten tussen de Staten, regering en Algemene Rekenkamer, waarbij een commissie zo snel mogelijk met voorstellen voor wetswijzigingen moet komen. Hoever het hiermee staat, is echter niet bekend en dat is ook een vraag die de regering straks in het vervolg van het debat over het WOC-rapport moet gaan beantwoorden. De PDR-leider zegt uit de toespraken in het parlement verder af te leiden dat niet iedereen vindt dat de wet dichtgetimmerd moet worden om te voorkomen dat ministers ruimte hebben voor eigen beslissingen. Van die ruimte is namelijk voortdurend misbruik gemaakt bij aanbestedingen, zo concludeerde het WODC.

Bikker vindt echter dat de discussie, over hoe strak de vernieuwde Comptabiliteitswet aanbestedingen moet gaan regelen, niet verward moet worden met de transparantie van aanbestedingsprocedures. Want met de vernieuwde wet kunnen bestuurders straks nog best flexibel zijn met aanbestedingsprocedures, vindt hij, maar deze moeten wel transparant en dus voor iedereen inzichtelijk gebeuren.