Parlement Aruba behandelt begroting na carnavalWOENSDAG, 08 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — De Landsbegroting van 2012 staat op eindelijk op de agenda van het parlement. Op 21 februari, na het carnavalsweekend, vanaf acht uur ‘s morgens moet de regering verantwoording afleggen over haar beleidsplannen, investeringen, kosten en financiering.

In december gaf Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) nog aan te hopen dat die maand nog de begroting behandeld kon worden. Dat lukte uiteindelijk niet vanwege de jaarlijkse toeloop van wetgeving die regeringen graag zien ingevoerd per januari van het nieuwe jaar. Daarbij was de Staten nog tijd kwijt aan de behandeling van de aanvullende begroting voor 2011, wat voorrang had.

De behandeling van de begroting van 2012 kon ook niet doorgaan omdat de regering de antwoorden op de schriftelijke vragen van de fracties nog niet klaar had. Die zijn pas op vorige week (1 februari) ingediend bij de Staten. In een eerste reactie liet grootste oppositiepartij MEP duidelijk haar ongenoegen blijken over het feit dat de regering wederom niet de moeite heeft genomen om al hun vragen te beantwoorden. Met name voor de partij belangrijke vragen over de gestegen kosten voor personeel, deskundig advies, dienstreizen en huur van panden, zijn niet schriftelijk beantwoord. De regering belooft deze overigens tijdens de mondelinge behandeling dus vanaf 21 februari in de Staten wel te beantwoorden. MEP is daarvan echter gezien eerder ervaringen niet van overtuigd. Haar kritiek kwam overigens weer op kritiek van regeringsfractie AVP te staan die stelde dat de MEP-fractie het bij eerder debatten zelf liet afweten door afwezigheid van haar leden.

Uit de beantwoording van de regering aan de parlementariërs blijkt in ieder geval dat de regering doorgaat op de koers van economisch herstel door voornamelijk te blijven investeren in de talloze infrastructurele projecten, diversificatie door met name een creatieve (e-cultuur) en innovatieve sector op te bouwen en diversificatie in grootste economische pijler, het toerisme.

De regering geeft op vragen van de grootste partijen ook toe dat zij zich voor deze begroting niet aan het afgesproken financieel kader heeft weten te houden om het begrotingstekort terug te dringen. Het financieringstekort is 265,6 miljoen florin en is dus hoger dan de 250 miljoen florin volgens afspraak met het parlement en daarmee zal de regering dus 422,7 miljoen florin aan financiering nodig hebben om in 2012 alles te kunnen betalen. Toch geeft de regering aan dat het nog steeds mogelijk is om in 2012 3 procent van het BBP aan tekort te hebben en dat dus de begroting van 2013 wel weer binnen het afgesproken kader blijft.