Paar dagen respijt voor BC Bonaire

8 februari 2017

Kralendijk - De coalitie op Bonaire heeft nog twee dagen om haar voortbestaan te verlengen. Op de Eilandsraadsvergadering bleven de coalitiefracties van MPB en onafhankelijk raadslid Esther Bernabela weg. Omdat ook de voormalige gedoogpartner Jeanoushka Raphaela afwezig was, was er geen quorum voor de vergadering. Tot een vertrouwensstemming over de gedeputeerden kwam het daarom niet.

Gezaghebber Edison Rijna stelde voor om de vergadering te verdagen naar 14 of 21 februari. Maar na overleg met de vier aanwezige Eilandsraadsleden, drie van de PDB en UPB-leider James Kroon, werd gekozen voor morgenmiddag 17.30 uur. Als MPB binnen die twee dagen geen akkoord bereikt met eenndere partij, dan is de kans groot dat een motie van wantrouwen tegen de gedeputeerden wordt aangenomen. De vergadering was officieel een spoedoverleg over de luchten zeevaartverbindingen. Daarvoor waren ook een aantal stakeholders en deskundigen uitgenodigd, waaronder toeristenbureau TCB, de Kamer van Koophandel en ondernemersvereniging BBE. Zij gaven aan ook morgen aanwezig te zullen zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao