Overheid wisselt deze maand van huisbankier


VRIJDAG, 04 MAART 2016

WILLEMSTAD — Maduro & Curiel’s Bank (MCB) is per 23 maart de huisbankier van de overheid. De dag daarvoor loopt de huidige overeenkomst met de Girobank af. Dat meldt minister van Financiën José Jardim naar aanleiding van vragen van MFK-fractieleider Gerrit Schotte.

Het contract met Girobank, dat aanvankelijk drie jaar zou gelden, is per 28 oktober 2014 verlengd. Volgens Jardim was drie jaar te kort om een besluit te nemen over een huisbankier, gezien de enorme kosten die hiermee gemoeid zijn. Daarom had de regering indertijd gekozen voor een verlenging van het contract tot en met 22 maart 2016. Bij de selectie van de Girobank als huisbankier in 2011 gold als criterium een solvabiliteitsratio groter dan 1. Alle banken die toentertijd aan de aanbesteding meededen, voldeden aan dit criterium.

In 2013 werd de Girobank onder toezicht geplaatst van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De bank stond toen al enige tijd onder druk door solvabiliteitsproblemen. Het onder toezicht plaatsen van de Girobank door de CBCS heeft er volgens Jardim juist toe geleid dat de financiële positie van de Girobank niet in het gedrang is gekomen.

Bron: Amigoe, Curacao