Oprichting FTAC gaat gewoon door

21 januari 2016

Willemstad - De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Eugene Rhuggenaath (PAR), heeft op 4 december advies gevraagd aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) over twee Landsbesluiten die bij de Landsverordening over de FTAC horen Dat terwijl deze week in de Staten openlijk getwijfeld is aan de toegevoegde waarde van een mededingingsautoriteit, de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).

Het gaat om de ontwerp-Landsbesluiten voor procedureregels voor de voordracht en een profielschets van FTAC-leden. De SBTNO heeft, mits enkele kleinere aanpassingen worden doorgevoerd, geen bezwaar tegen beide voorstellen. Waar het gaat om de sollicitatieprocedure benadrukt SBTNO, uit ervaring bij andere overheidsorganisaties, dat er ook gelet moet worden op de procedure voor het aantrekken van een bureau dat het sollicitatieproces op zich neemt. Dit bureau moet volgens een openbare aanbesteding geselecteerd worden.

Aan de FATC-leden worden hoge eisen gesteld, zo blijkt uit de landsverordening behorende bij de FTAC. ,,Om tot lid van de FTAC te kunnen worden benoemd moet men (a) de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen, (b) meer dan tien jaar bestuurlijke ervaring hebben in de publieke dan wel privaatrechtelijke sector, (c) deskundig zijn op het gebied van bestuursrecht, mededingingsrecht of consumentenrecht, (d) een studie op academisch niveau hebben afgerond, (e) geen financiële of andere belangen hebben bij instellingen of bedrijven met activiteiten of belangen in Curaçao waardoor twijfel zou kunnen ontstaan aan de onpartijdigheid, en voldoen aan het vastgestelde profiel”, zo staat in de wet.

Aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) worden nog strengere eisen gesteld. Die moet een diepgaand inzicht hebben in zowel de politiek/ bestuurlijke omgeving van de FTAC als de omgeving van de ondernemingen waarop deze toezicht houdt. Maar tegelijkertijd moet de persoon in kwestie onafhankelijk zijn van politiek, bedrijfsleven en belangengroepen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao