Oppositie vindt onderzoek pg knudde

21/01/2017

PARAMARIBO - Oppositieleden hebben geen vrede met de conclusie van de procureur-generaal (pg) dat de regering de wet op de Staatsschuld niet heeft overtreden. Volgens hen heeft pg Roy Baijdnath-Panday geen zorgvuldig onderzoek ingesteld, maar zich slechts verlaten op mededelingen van het Bureau voor de Staatsschuld. Het onderzoek was dus knudde, vinden de assembleeleden Patricia Etnel (NPS) en Krishna Mathoera (VHP).

Medio vorige maand hadden tien oppositieleden de pg schriftelijk gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vermoedelijke overtreding van de wet op de Staatsschuld door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Vooralsnog is daar niets van gebleken, concludeert de vervolgingsfunctionaris in zijn antwoord aan de volksvertegenwoordigers. "Onbevredigend en onacceptabel", typeert Mathoera het antwoord van de pg.

Baijdnath-Panday schrijft dat uit de informatie van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt dat vorig jaar zestien leningen zijn aangegaan bij buitenlandse kredietverschaffers. Daarvan vielen vijftien binnen het wettelijke obligoplafond. Voor de zestiende lening kreeg de regering via een machtigingswet van het parlement toestemming, wat het dus legaal maakte.

"De conclusie van de pg dat het obligoplafond niet is overtreden, trek ik ernstig in twijfel omdat de informatie die ik tot mijn beschikking heb wel uitwijst, dat het obligoplafond is overschreden", stelt Mathoera. Met het antwoord van Baidjnath-Panday zijn haar twijfels juist groter geworden. Ze had van het parket "zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en professionaliteit" verwacht.

Mathoera en Etnel hekelen dat de pg alleen informatie van het Bureau voor de Staatsschuld heeft gebruikt om tot een oordeel te komen. Het is hen niet duidelijk of er een diepgaand onderzoek is gepleegd waarbij meerdere deskundigen, onder wie onafhankelijke financiële experts of medewerkers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, zijn gehoord. Ook de briefschrijvers zijn nimmer gehoord.

Etnel vindt wat de pg stelt "inhoudelijk zeer zwak". Ze is van oordeel dat het OM een diepgaander onderzoek had moeten instellen "vanwege de zwaarwichtigheid van het onderwerp". Mathoera vindt dat het OM deze zaak niet had moeten afdoen met slechts een brief die niet onderbouwd is. Het parket had de feiten en omstandigheden omstandig moeten presenteren aan de samenleving, om alle zorg weg te maken.

Bron: de Ware Tijd, Suriname