Opnieuw forse stijging belastinginkomsten ArubaZATERDAG, 28 JANUARI 2012

ORANJESTAD — De overheid heeft in november vorig jaar 17 miljoen florin meer aan belastinggeld ontvangen dan in dezelfde maand in 2010. Dit is een stijging van 26,5 procent. Dat maakte de Centrale Bank van Aruba bekend in haar financieel verslag over november.

In totaal kwam er die maand 81,2 miljoen florin aan belastinggeld binnen. Dit had vooral te maken met een stijging van 9 miljoen florin aan winstbelasting, 3,5 miljoen florin meer aan deviezenprovisie en 4,3 miljoen florin meer aan belastinginkomsten op goederen. Dit laatste is grotendeel gerelateerd aan een stijging in accijnzen op benzine, 4,7 miljoen florin meer.

De CBA constateert verder dat er in november ruim 15.000 minder cruistoeristen ons eiland bezochten dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Maar in de periode januari tot en met november verwelkomde Aruba ruim 43.000 cruisetoeristen meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal verblijfstoeristen is in november met 5,6 procent gestegen, 66.799 in totaal, ten opzichte van november het jaar ervoor. Het aantal verblijfstoeristen is in de eerste elf maanden van vorig jaar met 5,7 procent gestegen ten opzichten van dezelfde periode een jaar eerder. Een stijging die met name te maken heeft met meer toeristen uit Venezuela en Argentinië en uit Italië en Scandinavië.

Ook concludeert CBA dat de geldhoeveelheid in november vorig jaar met 32 miljoen florin is toegenomen tot 3.242,6 miljoen florin. Dit is een gevolg van een stijging van de netto buitenlandse activa met 45,2 miljoen florin. Deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling in de binnenlandse activa met 13,2 miljoen florin. Dit is te wijden aan een daling van 21,5 miljoen florin van de netto vorderingen op de publieke sector. De niet-krediet gerelateerde balansposten stegen echter met 6,9 miljoen florin en de vorderingen op de private sector stegen met 1,4 miljoen florin (0,1 procent). Dit laatste komt vooral door een toename van de woonhypotheken. Commerciële leningen daalden echter in november met 1,8 miljoen florin (0,2 procent). De twaalfmaandgemiddelde inflatie kwam vorig jaar november uit op 3,8 procent.