Openhartige discussies tussen delegatie uit Den Haag en Statia

22 februari 2017

ORANJESTAD – Het bestuurscollege van Sint-Eustatius heeft een openhartige discussie gevoerd met een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die onder leiding van secretaris-generaal Hans van Zwol een bezoek aan het eiland bracht.

Een brief van het bestuurscollege aan minister Ronald Plasterk, waarin Statia aangaf de dialoog met Den Haag te willen herstellen, vormde de hoofdmoot van de gesprekken.

“Ik bedank Van Zwol en zijn delegatie dat zij de tijd hebben genomen om naar onze zorgen te luisteren, alsmede voor de open discussies die zijn gevoerd, en voor de open blik waarmee gekeken is naar samenwerking om tot structurele oplossingen te komen”, liet gedeputeerde Charles Woodley na het overleg weten.

Verkeerde keelgat
Met name het strenge financiële toezicht zit de Statianen dwars, maar ook de volgens hen voortdurende, niet onderbouwde, aantijgingen van onbehoorlijk bestuur schieten de Statiaanse overheid steevast in het verkeerde keelgat.

Volgens eilandsraadslid en leider van Progressive Labour Party (PLP) Clyde van Putten zijn de beschuldigingen niet gesubstantieerd en gebaseerd op roddel. “De beschuldigingen van wanbestuur en slecht financieel bestuur houden geen stand. Het huidige financieel toezicht door het Cft en het ministerie verzekert een begrotingsevenwicht en voorkomt dat er uitgaven buiten de begroting om kunnen worden gedaan zonder voorafgaande goedkeuring van de minister.”

Onderlinge samenwerking
Tijdens het overleg hebben beide partijen afgesproken om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Ook zal bekeken worden of wet- en regelgeving zodanig kunnen worden aangepast opdat de lokale overheid beter kan functioneren, en het bestuurlijke en financiële toezicht kunnen worden versoepeld.

Beide partijen kwamen overeen dat wederzijds respect, vertrouwen en korte en directe communicatielijnen de basis voor toekomstig overleg dienen te vormen. De voorstellen zullen binnenkort aan minister Plasterk worden voorgelegd.

Bron: NTR Caribisch Netwerk