Opbrengst belastingen BES 50 tot 65 miljoen dollarMAANDAG, 23 APRIL 2012

DEN HAAG — Het nieuwe fiscale stelsel op Bonaire, St. Eustatius en Saba zal naar schatting voor 50 tot 65 miljoen dollar aan inkomsten opleveren vergeleken met zo’n 52 miljoen in de jaren voor de ontmanteling. Dat schrijft staatssecretaris Frans Weekers in antwoord op vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Ed Groot.

Groot vroeg waarom het ministerie van Financiën weigerde de gegevens over de inkomsten te geven aan gedeputeerden van de drie eilanden toen zij eerder dit jaar in Den Haag waren en wilde vervolgens weten of de staatssecretaris op zijn minst een schatting kon geven. Weekers herhaalt dat er geen definitieve cijfers beschikbaar zijn en daarom ook niet gegeven konden worden, maar hij geeft wel een schatting. “Op basis van voorlopige gegevens bestaat op dit moment de verwachting dat de totale belastingopbrengst over 2011 binnen een bandbreedte van 50 tot 65 miljoen dollar zal liggen. Zodra de definitieve gegevens over de totaalopbrengst beschikbaar zijn, zal ik de Tweede Kamer en de eilandbesturen van Caribisch Nederland hierover informeren.”

Definitieve cijfers over de opbrengsten in de twee voorgaande jaren zijn ook nog niet beschikbaar, maar er wordt in alle berekeningen uitgegaan van een bedrag van 52 miljoen dollar, schrijft de staatssecretaris. “Bij de vergelijking van de opbrengst van het nieuwe belastingstelsel over 2011 met de hiervoor bedoelde raming (zal) nog wel rekening moeten worden gehouden met de invloed van de inflatie”, voegt Weekers daaraan toe.

In september vorig jaar maakte Weekers bekend dat de inkomsten uit de Algemene Bestedingsbelasting en accijnzen hoger dan verwacht waren, zodat er ruimte was voor een voorzichtige belastingverlichting. Hoewel hij ook toen nadrukkelijk waarschuwde dat er geen conclusies getrokken konden worden over de totaalinkomsten, creëerde dit nieuws wel onbedoeld de verwachting dat er aanvullende maatregelen zouden komen om de bevolking en bedrijven van de drie eilanden te ontzien.