Onwetendheid jaagt on- en minvermogenden op medische kosten in Suriname

DE WARE TIJD:

21/11/2012

Paramaribo - Patiënten van een lokaal ziekenhuis krijgen de schrik van hun leven, wanneer ze tijdens hun ziekbed recepten toegeschoven krijgen. Dit gebeurt nadat de arts bij opname heeft vastgesteld welke medicijnen nodig zijn. “Laat een familielid van u naar de particuliere apotheek gaan”, luidde het advies dat iemand kreeg. “If no wan sma go, yu o tan dya moro langa”, klonk het nog. Het betreft patiënten met een Geneeskundige Hulpkaart (GH-kaart) van het ministerie van Sociale Zaken.

Parlementariër Mohammed Abdoel (MC/NDP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling de aandacht gevraagd van de minister Volksgezondheid, Michael Blokland, over de beschikbaarheid van medicamenten voor deze groep. Volgens het lid laat dat te wensen over.

Binnen kringen van Sociale zaken wordt aangegeven dat de patiënten aan de deur van het ministerie moeten kloppen. Dan kunnen zij ontheffing krijgen voor het betalen van de medicamenten. Echter blijkt vaak dat de mensen dit niet weten en daardoor vaak behoorlijk in de kosten worden gejaagd.

Aan de krant vertelt Abdoel dat houders van een Geneeskundige Hulpkaart moeten pendelen van het ene RGD-punt naar het andere, om aan medicatie te komen. "Dit is een onmenselijke behandeling voor onze zieke burgers." De parlementariër meent te weten dat de on- en minvermogenden niet terecht kunnen bij particuliere apotheken om geholpen te worden.

Dit terwijl het ministerie een overeenkomst heeft om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Geconfronteerd met de onge- makken van deze burgers, is Abdoel meer dan ooit voorstander van de invoer van de Algemene Ziektekostenverzekering, waarbij elke burger de zelfde medische behandeling krijgt.

Waarnemend directeur van 's Lands Hospitaal, Bernhard Abia met de informatie geconfronteerd, zegt dat het ministerie in zulke gevallen ontheffing moet verlenen. "Als sociale zaken geen ontheffing verleent, moet de familie van de patiënt het zelf kopen. Waarvoor we niet betaald worden, kunnen we niet geven.

Zolang op nationaal niveau niet anders is beslist, is dit de oplossing." Ook is Abia van oordeel dat als alle medicamenten op de geneeskundige klapper komen te staan de verzekering onbetaalbaar wordt.-.