Ontevreden LBB-personeel richt nieuwe bond op

04/03/2017

PARAMARIBO - Jachtopzieners en burgerpersoneel bij de dienst ā€™s Lands Bosbeheer (LBB) hebben met ondersteuning van vakcentrale C-47 een nieuwe vakorganisatie opgericht: Bond van Jachtopzieners en Burgerpersoneel bij LBB. Ze hebben hiertoe besloten omdat de bond waaruit ze zijn getreden - Bond van personeel in dienst van LBB - hun belangen niet goed behartigde.

De nieuwe vakorganisatie wordt geleid door een bestuur onder leiding van Robby Naarendorp, ondervoorzitter van C-47. Ronald Hooghart, voorzitter van de bond die de mensen de rug hebben toegekeerd, tevens voorzitter van de ambtenarenvakcentrale CLO, wilde tegenover de krant niet reageren op de recente ontwikkeling. Naarendorp zegt tegen de Ware Tijd dat hij door het ontevreden personeel is benaderd. "De mensen zijn misnoegd en hebben ons gevraagd te helpen en wij zijn altijd bereid om mensen die noden hebben bij te staan."

De nieuwe vakbond heeft in een persbericht aangegeven om welke wensen en grieven het gaat, maar Naarendorp zegt dat er veel meer is dan de opgesomde zaken. Het kan er bij de jachtopzieners niet in dat de overheid wettelijke regelingen, zoals de verzekering Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR), niet in acht neemt. Deze verzekering is sinds 2012 niet verlengd, terwijl de wet voorschrijft dat alle werknemers minimaal een ongevallenverzekering moeten hebben.

Ook de leefomstandigheden van de medewerkers op de buitenposten zijn erg slecht, terwijl de mensen per keer minimaal twee weken daar blijven. Electra, goede sanitaire voorzieningen, goede slaapgelegenheid, vervoermiddelen en een goed voorziene EHBO-trommel ontbreken. Overwerk wordt niet vergoed en als reisvergoeding wordt nog steeds SRD 14 per dag betaald, terwijl dit bedrag al lang officieel door de regering is verhoogd naar SRD 50. Jachtopzieners zijn buitengewoon agent van politie. Ze zijn belast met de controle van en het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften.

Bron: de Ware Tijd, Suriname