‘Ontbreken geïntegreerd beleid funest voor economie’


15/02/2017

PARAMARIBO - “Het ontbreken van geïntegreerd nationaal beleid is funest voor de Surinaamse economie. Momenteel worden wetten voorbereid of aangenomen zonder dat rekening wordt gehouden met de gevolgen op andere beleidsgebieden. Ook plegen ministeries beleidshandelingen, die haaks staan op het beleid van andere departementen en zelfs op beslissingen van de president”, zegt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Door dat "onsamenhangende beleid" kan de economie niet op gang gebracht worden en leidt het tot frustratie voor het bedrijfsleven en in bepaalde gevallen zelfs productieverlies. Volgens hem wordt het arbeidsbeleid los van het investeringsbeleid bepaald, wat heel grote invloed kan hebben op investeringsbeslissingen van zowel lokale als buitenlandse ondernemers. In alle investeringshandleidingen van instituten als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereldbank wordt hierop gewezen.

MacAndrew vindt daarom dat de overheid tegen de achtergrond van geïntegreerd nationaal beleid zich moet afvragen of haar interventies, gericht op de regulering en verbetering van de efficiëntie van de markt en de realisering van sociale doelstellingen hun doelen zullen bereiken of juist de economische ontwikkeling zullen verstoren.

Bron: de Ware Tijd, Suriname