Onderzoek Statenrel bijna gereed

15 februari 2017

Willemstad - Demissionair Justitieminister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) zegt dat de onderzoekscommissie die de gebeurtenissen en het politieel optreden van de Statenvergadering van 4 januari 2017 onderzoekt, ‘as soon a possible’ het onderzoeksrapport inlevert.

In de Ministeriële Beschikking (MB) hierover is de deadline voor het inleveren van de rapportage gesteld op 14 februari, gisteren dus. De commissie heeft echter de mogelijkheid twee keer vier weken verlenging aan te vragen. ,,Dit is niet officieel gebeurd, maar de commissie zal zo snel mogelijk het rapport afronden, verwacht wordt binnen twee weken”, aldus Martina. In de commissie zitten voorzitter Fred Wiel, lid Frank Stuger en Gerold Daantje van het ministerie van Justitie.

Uit een andere welingelichte bron verneemt het Antilliaans Dagblad dat er nog volop interviews afgenomen worden. De commissie onderzoekt al het beschikbare mariaal, zoals audioopnames, videobeelden, e-mails en ander bewijsmateriaal. Ook alle relevante documenten over die bewuste Statenvergadering moeten beschikbaar gesteld worden, zoals onder andere de notulen van de Statenvergadering van 4 januari 2017.

Overigens beweert de advocaat van enkele oppositieleden, Everett Wilsoe, dat er twee versies de ronde doen van de notulen van deze vergadering. Uit de eerste versie zou opgemaakt kunnen worden dat de nieuwe Statenleden niet rechtmatig geïnstalleerd zijn en in de tweede versie zou gesjoemeld zijn waardoor de installatie wel rechtmatig is.

Dit stelde Wilsoe in een verzoek aan het Openbaar Ministerie om herziening van de eerder aanhangig gemaakte vraag om de rechtmatigheid van de installatie van nieuwe Statenleden op die bewuste dag te onderzoeken. Wilsoe wil een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de toenmalige Statenvoorzitter Humphrey Davelaar. Dit verzoek is door het OM afgewezen, maar de advocaat heeft heroverweging aangevraagd.

Het onderzoek van de door de minister van Justitie ingestelde commissie is vooral gericht op het optreden van de politie en de vraag of het traag optreden van de ordebewaarders komt door een samenspanning tussen de politie en bepaalde Statenleden. Verder wordt onderzoek gedaan naar de geuite bedreigingen naar de voorzitter en andere leden van de Staten. Op basis van het onderzoek zullen aanbevelingen gedaan worden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao