Onderzoek naar spreiding Hepatitis C in Suriname

DE WARE TIJD:

20/11/2012

Alle patiënten van achttien jaar en ouder die tussen begin november en begin december de Spoed Eisende Hulp (SEH) bezoeken, worden geënquêteerd over Hepatitis C. Al 800 patiënten hebben zich onderworpen aan het onderzoek. In totaal zullen 2.100 personen ondervraagd worden.

Hepatitis C kan de lever aantasten en onder meer leiden tot levercelkanker. De onderzoekers willen nagaan welke vormen van de ziekte voorkomen onder de Surinaamse bevolking. Ook wordt nagegaan rond welke periode en op welke leeftijd de ziekte zich voordoet. Volgens arts Rakesh Bansie verschillen de types per regio en wordt zo de geografische spreiding van de types nagegaan.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname is belast met de enquête. SEH heeft een faciliterende rol. Verzekeringsmaatschappij Agis en de gezondheidsdienst van Amsterdam nemen de kosten en een deel van de analyses op zich. Het onderzoek kost 60.000 euro.

Als de resultaten bekend zijn, worden de patiënten bij wie de ziekte is ontdekt, opgebeld of via de huisarts opgeroepen om begeleid te worden.