Onderzoek naar sociaal minimum

6 maart 2017

Den Haag/Kralendijk - In 2018 moet het onderzoek naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland zijn afgerond. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer.

In de afgelopen vrijdag verstuurde brief praat ze de Kamer bij over haar toezeggingen op dit onderwerp en over de werkconferenties die op Saba en Bonaire zijn gehouden. Zowel in de Eerste als Tweede Kamer zijn vorig jaar moties aangenomen over het vaststellen van een sociaal minimum op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Klijnsma houdt vast aan een koppeling met het wettelijk minimumloon, hoewel in het parlement werd gepleit voor de kosten van levensonderhoud als uitgangspunt.
In verband met die discussie zijn de werkconferenties gehouden.

De staatssecretaris zegde een onderzoek toe om met ‘objectiveerbare gegevens’ een ijkpunt voor bestaanszekerheid vast te stellen. Dat moet ‘de stip aan de horizon’ zijn waar naartoe moet worden gewerkt.

In de sociaaleconomische agenda die Klijnsma met de eilanden uitwerkt zullen punten uit de werkconferenties terugkomen. Daarbij hoort onder andere het verhogen van het minimumloon, arbeidsbemiddeling en flankerend beleid. Deze agenda moet rond de zomer klaar zijn. Het minimumloon en de uitkeringen worden al jaarlijks aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer, aldus de staatssecretaris. De opzet voor het onderzoek zal in de komende maanden worden afgerond.

Het ministerie van SZW stemt dat af met de openbare lichamen. Het daaruit voortvloeiende onderzoek moet in 2018 klaar zijn. Regelmatig is door de eilanden en ook door Kamerleden verwezen naar een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uit 2014.

Volgens Klijnsma is dat rapport alleen onvoldoende, omdat het onderzoek uitsluitend op Bonaire is uitgevoerd en een ander doel diende. Een van de gevolgen van de werkconferenties is dat de onderstandsuitkering deze maand omhoog is gegaan, omdat ook volgens Klijnsma ‘het huidige niveau onwenselijk is’. Voor Bonaire is de uitkering 151 dollar per twee weken, op de Bovenwinden zo’n 30 dollar meer.

,,Het basisbedrag van de algemene onderstand stijgt hiermee van 24 procent van het minimumloon naar 40 procent van het minimumloon”, schrijft Klijnsma. De bewindsvrouw wijst ook op de toeslagen die daarop mogelijk zijn voor onder andere arbeidsongeschiktheid. Ze belooft maatwerk in de voorzieningen voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten en alleenstaande AOV’ers.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao