Omzetbelasting (O.B.) Curaçao wordt nu 6% in plaats van 5%

Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB):

Op 15 september gaf het parlement van Curaçao haar zegen aan de eerste stap van het belastingplan 2011 - 2014 van de regering. Het belastingplan voor de periode 2011 - 2014 van de regering van Curaçao is gericht op de vereenvoudiging van het belastingsysteem en verbetering van het investeringsklimaat door verlaging van de directe belastingen en bredere verdeling van de via belastingheffing te genereren overheidsinkomsten door meer belastingplichtigen hieraan te doen bijdragen. Het belastingplan geeft de contouren weer van de fiscale positie die de Regering in 2014 wilt bereiken en biedt inzicht in het pad dat wordt gevolgd om deze doelstellingen te realiseren.

Om investeerders aan te trekken en daardoor meer werkgelegenheid te creëren moet Curaçao fiscaal concurrerend zijn. Een substantiële verlaging van de winstbelasting en de loon- en inkomstenbelasting op Curaçao geniet daarom de hoogste prioriteit. Verlaging van de directe belastingen moet budgetneutraal mogelijk worden gemaakt door een vergaande vereenvoudiging van het belastingsysteem en verhoging van de compliance door middel van intensievere belastingcontroles. Het voorstel van de regering om het winstbelasting tarief te verlagen van 34,5% naar een meer concurrerend tarief van 27,5% in 2012 is door het parlement aangenomen. Het parlement is op 15 september ook akkoord gegaan met de voorstellen van de regering om alle tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen. In het kader van budgetneutraliteit, is de omzetbelasting verhoogd van 5% tot 6%. Tenslotte is het parlement ook akkoord gegaan met een aantal flankerende maatregelen met name voor het deel van de bevolking dat geen winstbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Zij moeten minder sociale premies betalen. Personen die uitsluitend van een AOV genieten krijgen een verhoging van 3% op hun AOV.De onderstandtrekker gaat met tenminste 4% in koopkracht vooruit.

Bron: Communicatie & Voorlichting, Willemstad