Omvang witwaspraktijken wazig in Suriname

DE WARE TIJD:

04/07/2012

Paramaribo - Hoeveel geld er in het totaal omgaat bij witwaspraktijken, is moeilijk vast te stellen. Dit komt vooral omdat het hier om illegale geldstromen gaat, zegt justitieminister Edward Belfort. Hij ging dinsdagmiddag in het parlement in op vragen en opmerkingen van assembleeleden bij de voortzetting van de behandeling van de wijziging van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Van Suriname is er geen statistisch materiaal over witwaspraktijken voorhanden, onder meer omdat ‘money laundering’ in het geheim plaatsvindt. Een schatting is daarom moeilijk te maken, meent de minister. Volgens de Verenigde Naties gaat wereldwijd naar schatting 1.6 triljoen Amerikaanse dollar om.
Verzoeken
In 2011 zijn in totaaltwintig verzoeken van de procureur-generaal omtrent ongebruikelijke transacties ontvangen en drie uit het buitenland. Van de twintig verzoeken van het OM, zijn er vier verdachte gevallen en bleek ook één van de buitenlandse verzoeken verdachte. In totaal waren bij de vier Surinaamse gevallen twaalf verdachte transacties van in totaal SRD 280.000, 38.500 US dollar en 42.000 euro. Bij deze transacties waren zowel Surinaamse als buitenlandse natuurlijke personen betrokken. Uit eigen onderzoek heeft het MOT tien dossiers doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, die werden samengesteld aan de hand van achteraf gepleegde meldingen. Belfort voerde verder aan, dat momenteel bij het MOT nog een aantal onderzoeken lopen en zullen deze zaken na afronding aan het openbaar Ministerie worden voorgelegd.

Fiscale maatregelen
De bewindsman gaf aan, ervan overtuigd te zijn dat het treffen van fiscale maatregelen om illegale vermogens aan te traceren “vele malen makkelijker” zullen zijn dan de strafrechterlijke interventies aangezien in strafzaken het Openbaar Ministerie het bewijs van schuld moet aanleveren, terwijl in belastingkwesties de burger moet verklaren wat de bron van diens inkomsten en vermogen is.

De minister bracht verder naar voren dat iedereen die een vermoeden heeft over een strafbaar feit, dus ook ongebruikelijke of verdachte financiële transacties. “Die melding kan ook anoniem plaatsvinden”, zei Belfort. Indien de aangever bevreesd is, kan gebruik gemaakt worden van de wet Bedreigde getuigen en kan betreffende informatie zodanig verwerkt worden in politieonderzoeken zonder dat de persoonsgegevens prijsgeven worden in het dossier.-.